Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Támogatások

Az ELTE ösztöndíjlehetőségeit összefoglaló Hallgatói Juttatási Kézikönyv letöltése


Szociális ösztöndíjak

Alaptámogatás: Az első tanév első félévében még nem kaphat a hallgató tanulmányi ösztöndíjat; ezért, a rászorulók beiskolázási terheinek enyhítésére a teljes idejű alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatók számára az éves hallgatói normatíva 50%-át (mesterképzésen 75%-át) kitevő egyszeri támogatás igényelhető. Információk az alaptámogatásról a TáTK HÖK oldalán

Rendszeres szociális támogatás
(ismertebb nevén a „szoctám”): a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által a kar szabályzatában meghatározott módon, tanévenként egyszer, vagy félévente beadott pályázat útján igényelhető. Információk a rendszeres szociális támogatásról a TáTK HÖK oldalán

Rendkívüli szociális támogatás:
A pályázat célja, hogy egyszeri jelleggel, valamilyen a hallgató életében, szociális helyzetében történt negatív változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az egyszeri odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszülés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset. Információk a rendkívüli szociális támogatásról a TáTK HÖK oldalán

Bursa Hungarica: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A támogatásra nappali tagozatos hallgatók annál az önkormányzatnál pályázhat, amelynek területén állandó lakcímmel rendelkezik. Információk a Bursa Hungarica ösztöndíjról az EMET honlapján

Tanulmányi ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj: olyan rendszeres pénzbeli juttatás, melyet egy félév során havonta kapnak a hallgatók "automatikusan", az előző félévi eredményük alapján. Tanulmányi ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki rendelkezik legalább egy lezárt félévvel – így az elsőéves hallgatók is csak a második félévben jogosultak rá. Információk a tanulmányi ösztöndjíról a TáTK HÖK oldalán

Honorácior státusz: A státusz a tehetséges és motivált, tanulmányaiban élenjáró hallgatóknak szól, ennek megfelelően a pályázóknak szigorú követelményeknek kell eleget tenniük mind a pályázás időpontjában, mind az elvégzett kurzusokról szóló beszámolási kötelezettség terén. A státusz megszerzésére pályázni kell.

Információk a honorácior státuszról a TáTK HÖK oldalán

Tudományos és szakmai ösztöndíj: Egy összegben igényelhető kutatási támogatás, amelyre pályázhat a kar minden olyan graduális képzésben résztvevő hallgatója, akinek az első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik. Pályázni lehet az adott tanévre tervezet kutatással, illetve folyamatban lévő tudományos tevékenységgel. Információk a tudományos és szakmai ösztöndíjról a TáTK HÖK oldalán

Diákhitel

A Diákhitel, egy speciális, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára igényelhető alacsony kamat mellett nyújtott kölcsön. Célja, hogy azon fiataloknak nyújtson pénzügyi lehetőséget, akik diplomát szeretnének szerezni, de a tanuláshoz szükséges források csupán részben, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésükre. A hitel igényléséhez nincs szükség igazolt jövedelemre, nem kell kezes, sem egyéb fedezet. A diákhitelről és az igénylés feltételeiről bővebben a Diákhitel honlapján

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.09.