Szociális munka alapképzési szak

Szakigazgató: Darvas Ágnes, egyetemi docens

A képzés elsődleges célja általános, a szociális szektor minden területén használható elméleti és gyakorlati tudás nyújtása és készségszintű elsajátíttatása. Ma nagyobb az igény, mint valaha az úgynevezett jóléti szolgáltatásokra, melyek előszeretettel alkalmaznak jól képzett szociális szakembereket például az időseket ellátó otthoni és intézeti szolgálatokban, a gyermekjóléti, családsegítő és gyermekvédelmi intézményekben, nevelési tanácsadókban, a hajléktalan ellátás és a szegényekkel való törődés más intézményeiben, a fogyatékkal élők ellátásában, drogambulanciákon, az utcai szociális munka területén, legyenek azok önkormányzati, civil vagy egyházi, illetve magyar vagy nemzetközi szervezetek. Szükség van szociális munkásokra ugyanakkor a társszektorok intézményeiben is, így az iskolákban, kórházakban, munkaügyi központokban, a rendvédelem és a büntetés-végrehajtás intézményeiben. Az elmélet és a gyakorlat integrációjára való törekvés jellemzi a hét féléves képzést, amely során a hallgatók idejük mintegy harmadát terepen töltik (önkéntes munkát igénylő terepen, szociotáborban, a jóléti szolgálatok közül választott terepeken). Ideális jelentkező az, aki érdeklődik a társadalomtudományok iránt, szeretne emberekkel és problémáikkal foglalkozni.

Felvételi információk

Szak megnevezése

szociális munka (ANÁ és ANK)

Képzési szint

alapképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

érettségi bizonyítvány

Érettségi követelmény

2 érettségi tárgyat kell választani, amelyek közül legalább az egyik emelt szintű az alábbi tárgyakból: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv
(választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Képzési idő

7 félév

Diplomakiállítás feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges

Megszerezhető végzettség

szociális munkás

Önköltség

220 000 Ft/félév

Állami ösztöndíjas

minimumpontszám

280 (jogszabályi minimum)Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.