Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Szociológia alapképzési szak

Szakigazgató: Rényi Ágnes, egyetemi docens

A szociológia alapképzési szakra a társas lét, a társadalmi világ jelenségei iránt érdeklődő fiatalokat várjuk. A szociológus az emberek kollektív  viselkedését kutatja, társadalmi kapcsolatokat, folyamatokat, intézményeket vizsgál. A szociológia mélyebb ismereteket kínál például olyan jelenségekről, mint az előítélet és a kirekesztés, a deviancia és a mintakövetés, a társadalmi konfliktusok, a családi, nemi, generációs kapcsolatok, a vallási hiedelmek és a kulturális szokások változásai, a hagyományos és az új média hatása a közönségre, és így tovább. Megújuló alapképzésünk a jövő tanévtől a korábbinál is sokszínűbb és jóval gyakorlat-orientáltabb lesz. A 2017-ben felvételt nyerőknek másodévtől specializációkat tervezünk indítani, ezek elvégzését a diplomában igazoljuk, ami segíti majd a végzők elhelyezkedését és a társadalomtudományi mesterszakokra való bejutást is. A tantervi reform nyomán alapképzésünkben kulcsszerepet fog játszani a projektmunka, amelynek keretében a hallgatók egy konkrét kutatás során, a gyakorlatban sajátítják el a szociológia legfontosabb kvantitatív és kvalitatív módszereit. A diákok megtanulnak módszeresen adatokat gyűjteni, kutatási tervet készíteni, az eredményeket lényeglátóan elemezni és értelmezni, önállóan gondolkodni, magyar és idegen nyelven prezentálni, hatékonyan együttműködni.  Ezeket a készségeket, képességeket a munkaerőpiac nagyra értékeli. Hallgatóink a legváltozatosabb munkahelyeken találnak munkát, kétharmaduk diplomás képesítést igénylő munkát végez, egyharmaduk pedig továbbtanul mesterképzésben, itthon, vagy külföldön.


Felvételi információk

Szak megnevezése

szociológia (ANÁ és ANK)

Képzési szint

alapképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2018. február 15.

Jelentkezés módja

a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

érettségi bizonyítvány

Érettségi követelmény

2 érettségi tárgyat kell választani, amelyek közül legalább az egyik emelt szintű az alábbi tárgyakból: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv
(választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Képzési idő

6 félév

Diplomakiállítás feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Megszerezhető végzettség

szociológia alapszakos szakelőadó

Önköltség

250 000 Ft/félév

Állami ösztöndíjas

minimumpontszám

320Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.12.15.