Társadalmi tanulmányok alapképzési szak

Szakigazgató: Barna Ildikó, habilitált egyetemi docens

! A társadalmi tanulmányok szak a 2017/18-as tanévben Magyarországon már nem indítható. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a szociológia alapképzési szakot.

A társadalmi tanulmányok szak olyan új, a bolognai folyamatnak megfelelő alapképzési szak, amely a szociológia, a kulturális antropológia, a szociálpolitika, a politológia, a nemzetközi tanulmányok, sőt a média- és kommunikáció szakok ismeretanyagából is építkezik. A képzés célja olyan társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók képzése, akik tájékozottak a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátítják a társadalomkutatások alapvető készségeit. Az alapfokozat megszerzése után lehetőség van a társadalomtudományi képzési terület valamennyi mesterképzésén a tanulmányok második ciklusban történő folytatásához. Kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként helyezkedhetnek el a megszerzett elméleti tudást kiegészítő gyakorlati ismeretek alapján. Középszintű munkakörök betöltésére is lesz lehetőségük az itt végzetteknek a közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, a humánpolitika területén, politikai és közéleti szervezetekben. Ideális jelentkező az, aki általában véve érdeklődik a társadalomtudományok iránt, de még nem döntötte el, hogy mely területen szeretne dolgozni, vagy esetleg melyik mesterképzési szakon szeretne majd az alapfokozat megszerzése után továbbtanulni.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.