Tanszéki adminisztrátort keres a TáTK Politikai Tudományok Tanszéke

TáTK logo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Társadalomtudományi Kar Politikai Tudományok Tanszékén tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére. Jelentkezési határidő: 2017. április 16.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a tanszék munkájához kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatok végrehajtása;
 • oktatói munka támogatása;
 • elektronikus tanulmányi rendszer kezelése;
 • a magyar és külföldi hallgatók tájékoztatása;
 • kapcsolattartás a tanszék munkájában részt vevő munkatársakkal, külsős oktatókkal, a kar hivatalaival;
 • rendezvények szervezése, lebonyolítása, felügyelete;
 • leltárfelelősi teendők ellátása;
 • adatszolgáltatások teljesítése, a szükséges nyilvántartások vezetése;
 • külső oktatói megbízási szerződések és kapcsolódó dokumentumok elkészítése;
 • a tanszék munkájához kapcsolódó pályázatok monitorozása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés;
 • felsőfokú végzettség;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • gyakorlott számítógép-kezelési ismeret;
 • angol nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • NEPTUN Tanulmányi Rendszer legalább felhasználói szintű ismerete;
 • MTMT rendszer kezelésében való jártasság;
 • felsőoktatási munkavégzési tapasztalat;
 • online, elektronikus felületek használatában szerzett gyakorlat;
 • további idegennyelv-tudás.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel;
 • jó kommunikációs készség;
 • önálló munkavégzésre való képesség;
 • precizitás;
 • jó szervezőkészség;
 • segítőkészség;
 • precizitás;
 • projektszemléletű gondolkodásmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
 • motivációs levél (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve);
 • nyelvtudást igazoló okirat;
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek;
 • sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dh@tatk.elte.hu oldalon keresztül.
  ÉS
 • Nyomtatva: postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (ELTE TáTK/976/1/2017 ), valamint a munkakör megnevezését: tanszéki adminisztrátor. VAGY Személyesen: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidő mellett tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.22.