Egyetemi adjunktust keres az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Közgazdaságtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Tanszékére, egyetemi adjunktus munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 28.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-a tanszék által gondozott tantárgyak oktatása, szemináriumok vezetése; -igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban; -a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Felsőfokú képesítés,
•         magyar nyelvismeret előnyt jelent, de a jelöltnek 2 éven belül képesnek kell lennie magyar nyelven oktatni
•         doktori fokozat megszerzése
•         magas szintű angol nyelvtudás
•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         oktatási tapasztalat (közgazdasági és/vagy módszertani tárgyak területén)
•         kutatási tapasztalat
•         külföldi PhD
•         aktív publikációs tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         oktatási és kutatási koncepciót és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
•         részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva
•         publikációs jegyzék
•         oklevél és bizonyítvány-másolatok
•         aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/1158/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.
•         Elektronikus úton TáTk Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
•         Elektronikus úton másolatban eltecon@tatk.elte.hu oldalon keresztül.
és
•         Személyesen: ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A pályázat a KÖZIGÁLLÁS oldalon
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.02.