Docenst keres a Közgazdaságtudományi Tanszéki Csoport (SEK)

TáTK logo

Az ELTE a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Intézete Közgazdaságtudományi Tanszéki Csoport (SEK) docens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • a tanszék által gondozott tantárgyak oktatása, szemináriumok vezetése
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban
 • a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó egyéb kutatásokban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • egyetem
 • magas szintű angol és legalább középszintű német nyelvtudás
 • magas szintű oktatói és kutatói tapasztalat és aktív publikációs tevékenység, amely illeszkedik a tanszék profiljához
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek
 • közgazdasági felsőfokú végzettség
 • kutatási és/vagy oktatási tapasztalat (közgazdasági és/vagy módszertani tárgyak területén), különösen az következő tantárgyak esetében: Vállalatgazdaságtan, Kereskedelem-gazdaságtan, Menedzsment
 • büntetlen előélet
 • minimum 5 éves vezető oktatói (egyetemi docens) tapasztalat
 • doktori (PhD), illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • aktív publikációs tevékenység
 • egyéb szakmai jellegű közéleti tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
 • hozzájáruló nyilatkozat sikeres pályázat esetére az oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és a pályázó által az „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
 • PhD fokozat és habilitáció megszerzését tanúsító okiratok
 • nyelvtudást igazoló okirat
 • belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
 • erkölcsi bizonyítvány (elegendő sikeres pályázat esetén benyújtani)
 • oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • a pályázó hozzájárulása a pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 7.90-es szoba vagy személyesen ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2179/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: docens
 • Elektronikus úton TáTk Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu, www.tatk.elte.hu, https://sek.elte.hu/ honlapokon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
2017. július 10.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.07.11.