Dékáni titkárt keres az ELTE TáTK

TáTK logo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala dékáni titkár munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2019. január 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • titkársági teendők ellátása a kar dékánja számára;
 • a dékán munkájának segítése;
 • nyilvántartási feladatok, adatbázisok frissítése, kezelése;
 • a Dékáni Hivatal operatív, adminisztratív feladatainak ellátása;
 • iktatás, postázás, határidő-figyelés;
 • részvétel adatszolgáltatások, beszámolók készítésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb előnyök:
Részvételi lehetőség az egyetem és a kar által szervezett munkatársi képzéseken, fejlesztéseken, úgymint angol nyelvtanfolyam, informatikai tanfolyam, Prezi-tanfolyam, pályázatmenedzseri képzés, autogén tréning stb.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség;
 • legalább középszintű angol nyelvtudás (a jelentkező képes legyen angol nyelvű hivatalos levelek önálló megírására és telefonos kommunikációra);
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete;
 • magyar állampolgárság;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a NEPTUN, Coospace rendszerek kezelésében való jártasság;
 • további idegennyelv-tudás;
 • helyismeret;
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
 • MS Word és Excel program magas szintű ismerete;
 • a felsőoktatási környezet ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel;
 • jó kommunikációs készség;
 • önálló munkavégzésre való képesség;
 • precizitás;
 • jó szervezőkészség;
 • segítőkészség;
 • projektszemléletű gondolkodásmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyelvtudást igazoló okirat;
 • sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (doc, docx vagy odt formátumban);
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek;
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok;
 • motivációs levél (doc, docx vagy odt formátumban)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül.
A pályázat benyújtásánál kérjük az email tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁTK/2310/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: dékáni titkár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.07.26.