Tanszéki adminisztrátort keres a Közgazdaságtudományi Tanszék

TáTK logo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara, Közgazdaságtudományi Tanszéket támogató tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 óra

A munkavégzés helye:
1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a tanszék munkájához kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatok végrehajtása;
 • oktatói munka támogatása; elektronikus tanulmányi rendszer kezelése;
 • hallgatók tájékoztatása;
 • kapcsolattartás a tanszék munkájában részt vevő munkatársakkal, külsős oktatókkal, a kar hivatalaival;
 • rendezvények szervezése, lebonyolítása, felügyelete;
 • leltárfelelősi teendők ellátása;
 • adatszolgáltatások teljesítése, a szükséges nyilvántartások vezetése;
 • külső oktatói megbízási szerződések és kapcsolódó dokumentumok elkészítése;
 • a tanszék munkájához kapcsolódó pályázatok monitorozása;
 • részvétel angol nyelvű alapszak indításához kapcsolódó szervezésben, adminisztrációban;
 • lehetőség nyílik további önálló, kreatív feladatokra is: úgymint konferencia-szervezés, együttműködő partnerekkel, üzleti szférával való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább alapszakos felsőfokú végzettség,
 • gyakorlott számítógép-kezelési ismeret,
 • angol nyelvtudás (angol nyelvű pályázati adminisztráció, hivatalos dokumentumok megírása angol nyelven, egyeztetés szóban és írásban külföldi hallgatókkal és nemzetközi kutatási partnerekkel, nemzetközi konferenciaszervezés),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a NEPTUN Tanulmányi Rendszer legalább felhasználói szintű ismerete,
 • felsőoktatási munkavégzési tapasztalat,
 • online, elektronikus felületek használatában szerzett gyakorlat,
 • további idegennyelv-tudás.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
 • jó kommunikációs készség,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 • jó szervezőkészség,
 • segítőkészség,
 • projektszemléletű gondolkodásmód.

Előnyök:
Részvételi lehetőség az egyetem és a kar által szervezett munkatársi képzéseken, fejlesztéseken, úgymint angol nyelvtanfolyam, informatikai tanfolyam, Prezi-tanfolyam, pályázatmenedzseri képzés, autogén tréning stb.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (doc, docx vagy odt formátumban),
 • motivációs levél (doc, docx vagy odt formátumban),
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok,
 • nyelvtudást igazoló okirat,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek,
 • sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának módja:
A TáTK Dékáni Hivatalának részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2311/1(2017) valamint a munkakör megnevezését: tanszéki adminisztrátor.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.07.25.