Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Docenst keres az Európai Tanulmányok Tanszéke

Az  Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az ELTE TáTK, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet Európai Tanulmányok Tanszéke docens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetemi docens oktatási feladatai:

 • előadások tartása és szemináriumok vezetése az Európai Unió külpolitikája és a nemzetközi kapcsolatok/diplomácia témáiban mind alap- mind mesterképzésben, angol és magyar nyelven. Előny a Közel-Kelet konfliktusainak és az Uniós intézmények munkájának mélyebb ismerete.
 • kurzusok tartása az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola programjaiban;
 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 • a tanszék tudományos, diákköri és kulturális tevékenységeiben való részvétel;
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális és távoktatási tananyag) elkészítésében.
Egyéb feladatok:
 • részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban;
 • önálló kutatások folytatása a Tanszék által felügyelt szakok profiljához illeszkedő témákban és ezek eredményeinek rendszeres publikálása magyar és idegen – döntően angol - nyelven a szakma referált folyóirataiban

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • egyetemi szintű/MA végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • doktori (PhD), illetve azzal egyenértékű tudományos fokozat, ELTE oktatói követelményrendszere szerinti habilitáció
 • rendszeres publikációs tevékenység
 • legalább 5 év felsőoktatási tapasztalat
 • hazai és nemzetközi konferenciákon a fenti témákban tartott előadások
 • szakmai publikációk
 • egyéb szakmai jellegű, illetve közéleti tevékenység előnyt jelent
 • pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oktatási és kutatási koncepció és terv (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat doc, docx vagy odt formátumban/a nyomtatott változat aláírva)
 • a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)
 • belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot szükséges benyújtani elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül, ezen felül postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2485/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 10.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.10.06.