Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Szociálpolitika program

Programvezető: Orosz Éva, DSc
A szociálpolitikai doktori képzés 1995 szeptemberében indult el, mint szociológia doktori program B típusú alprogramja. Az alprogram vezetője 1995-2000 között Ferge Zsuzsa, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a szociológiai tudományok doktora, 2000-2007 között Somlai Péter egyetemi tanár, a szociológiai tudományok doktora volt. A szociálpolitika és szociológia  program közötti tartalmi kapcsolatot egyrészt a közös alapozó tárgyak biztosították, másrészt a szociológia program oktatóinak részvétele az alprogram munkájában (kurzusok tartása, felvételi és szigorlati bizottságok, disszertáció tervek bírálata, stb.) Az alprogram több mint 10 éves tevékenysége számos hazai és külföldi tanszék és tudományos intézet oktatóinak-kutatóinak az együttműködésén alapult. A több éves tapasztalat alapján fogalmazódott meg az önálló szociálpolitikai doktori program szükségessége és lehetősége. A MAB 2000-ben - szociológia tudományágban - önálló programként akkreditálta a "Szociálpolitika" doktori programot.

A program struktúrája:
Az alapozó tárgyak az első négy szemeszterben kerülnek sorra; vizsgával zárulnak.
A második-negyedik szemeszter során összesen 3 alternatív tárgy felvétele kötelező. (Ebbe a külföldi tanulmányút során látogatott releváns kurzusok is beleszámíthatók.)
A hallgató a második szemeszterben kutatási tervet készít, ami kiindulópontot jelent a disszertáció terv elkészítéshez. A disszertáció tervet a negyedik szemeszter során készíti el a hallgató. Az egyéni kutatási terveket a Doktori szeminárium keretében, a 3.-4. szemeszterben vitatják meg a hallgatók. Ennek alapján készítik el a hallgatók a disszertáció tervet, amelyet a negyedik vagy ötödik szemeszter végére kell benyújtaniuk és megvédeniük.
A doktori program központi eleme a hallgatók kutatási tevékenysége, amelynek eredményeképpen elkészíthetik értekezésüket.  A program minden résztvevőjének a munkáját témavezető (tutor) felügyeli, aki a program kezdetétől az egyéni kutatási terv kidolgozásán keresztül az értekezés elkészítéséig végigkíséri, ösztönzi, ellenőrzi a hallgató munkáját. A témavezető megválasztása a második szemeszter során, a hallgató, a választott oktató és a programvezető egyetértése alapján történik.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2016.12.15.