Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Szociológia program

Programvezető: Örkény Antal, DSc

A szociológia doktori program Huszár Tibor vezetésével 1993-ban jött létre – együttműködve a BKE (ma: Corvinus Szociológia Tanszékével és az MTA akkori két (azóta egyesült) Szociológiai Intézetével – a szociológia tudományos utánpótlásának biztosítása céljával. 2000-ben a program vezetését Némedi Dénes (1942-2010) vette át, akinek irányításával került kialakításra a szociológia program újabb képzési terve, illetve a Szociológia Doktori Iskola is. Örkény Antal 2010-től a program (és egyben a doktori iskola) vezetője.

A programra elsősorban szociológiai, illetve más társadalomtudományi végzettségű jelöltek kerülnek felvételre, akik a graduális képzésben bizonyították a tudományos munka iránti elkötelezettségüket és az arra való képességüket. A felvettek szakmai képzését a kötelező és választható kurzusok és szemináriumok, valamint a munkájukat irányító tutor biztosítja.

A kurzusmunka négy félévet fog át. A kurzusmunka gerincét három törzstárgy alkotja (klasszikus és modern szociológiai elméletek, a társadalmi struktúra, rétegződés és mobilitás problémái és metodológia és kutatásmódszertan). Kiegészítő tárgyként oktatásra kerülnek: szociálpszichológia, politikai szociológia, történetszociológia, gazdaságszociológia, jogszociológia, szociálpolitika (az aktuális választékot meghatározza a felvett hallgatók érdeklődési köre és az, hogy mely részterületen lehet új tudományos ismereteket bemutató oktatókat megnyerni). A kutatószemináriumok az aktuálisan futó kutatásokhoz kapcsolódnak, a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt valamely szeminárium munkájában.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2016.12.15.