Szociális minőség menedzser szakirányú továbbképzési szak

Szociális minőség menedzser
Munkarend Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület

levelező

szociális minőség menedzser

160 000 Ft

2

20 < 40

havonta

Budapest

TÁRSRészvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti, jogi, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szociális minőség menedzser

Jelentkezési határidő: 2018. június 17.
Jelentkezés módja: felveteli@tatk.elte.hu címre elküldött jelentkezéssel (a levél tartalmában szerepeljen a jelentkező minden személyes adata, mellékletként a csatolandó dokumentumok) 
Jelentkezés díja: 5000 Ft. 
Befizetés módja: átutalással, amelyről tájékoztatást a szóbeli behívóval együtt küldenek e-mailen. 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz, ami alapján történik a szóbeli vizsga. 

Képzés kezdete: 2018. szeptember 7.

Egyéb információk: A képzés LEVELEZŐ TAGOZATOS formában indul.

A szóbeli felvételi vizsga várható ideje: 2018. június vége. A szóbeli vizsga a szakmai önéletrajz alapján történik.

Mintatanterv 2017-ben felvetteknek

Bővebben a szociális minőség menedzser képzésről

1. Kiknek ajánljuk?

Minden olyan szociális szakembernek, akik a minőségért, minőségfejlesztésért felelősek egy szociáis intézményben, és akik a következő területek legalább egyikén diplomát szereztek: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti, jogi, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány.

Az intézmény lehet állami, önkormányzati, civil vagy egyházi fenntartású. A jelentkezést elsősorban közép- vagy felsőszintű vezetőknek ajánljuk. Részletesebben, a szervezetek tartozhatnak egyes minisztériumokhoz vagy annak háttérintézményéhez, megyei vagy helyi önkormányzathoz, s ezen belül is lehet:
 • családsegítő illetve gyermekjóléti intézmény
 • gyermekvédelemi szakellátású intézmény
 • hajléktalan ellátással foglalkozó intézmény
 • idősek szociális ellátását nyújtó intézmény
 • fogyatékosok szociális ellátását nyújtó intézmény illetve 
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátásával foglalkozó intézmény munkatársa
 • egyéb, más szociális intézmény. 
2. Miért érdemes elvégezni ezt a képzést?

Olyan szociális szakembereket képzünk, akik jártasak a minőségfejlesztésben és minőségbiztosításban. Ez a szemlélet egyelőre hiány a szociális szakmán belül, ezért is jelent a nálunk végzők számára komoly előnyt azok az ismeretek, amiket átadunk. A képzésünk Magyarországon egyedülálló és hiánypótló.

3. Mi a képzés tartalma? 

A képzés négy pilléren nyugszik:1. gazdasági és jogi alapismeretek; 2. társadalom- ésszociálpolitika, valamint szociális munka elmélet; 3. minőség- és 4. menedzsment ismeretek. 
A képzés során összesen 16 tárgyat oktatunk 4 blokkban, amelyeknek a pontos megnevezése a következő:
 • „A szociális szféra jogi és gazdálkodási ismeretei” 
 • „A társadalom- és szociálpolitika, szociális munka elvei és gyakorlata” 
 • „Szociális szervezetek menedzsmentje” 
 • „Minőség a szociális szektorban és szervezetekben” 
4. Milyen végzettséget ad a képzés?

Ez egy szakirányú továbbképzési szak, mely megszerezhető BA/BSc illetve MA/MSc után, valamint főiskolai, illetve osztatlan egyetemi tanulmányok esetén. A végzettség neve: Szociális minőségmenedzser.

5. Egyéb előnye a képzésnek?

Kreditpontot ér a szakirányú szak elvégzése.
A diploma megszerzése esetén, személyi gondoskodást nyújtó intézményben dolgozó kollégák kötelező továbbképzésétől eltekint a jogszabály egy 6 éves periódusra, amennyiben olyan munkakörben dolgoznak, amihez ez a végzettség megfelel a munkaköréhez. 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.11.27.