Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Tudnivalók nyertes hallgatóknak

utolsó frissítés: 2015
várható frissítés: 2017. március
(az aktuális, 2017-es Erasmus kiírásban minden jól szerepel)

Letölthető ELTE Erasmus hallgatói tájékoztató (2015. január)


A nyertes hallgatókat a kari koordinátor a Külügyi Bizottság döntése után értesíti elnyert ösztöndíjas státuszukról. Az ELTE Hallgatói-Oktatói Mobilitási Bizottsága akkor hozza meg végleges döntését a kari keretszámokról, ha a Tempus Közalapítvány értesíti az egyetemet a következő évi támogatási összegekről. A kari ösztöndíjas lista csak ekkor válik teljesen véglegessé. A Neptunban elvégzett státuszbeállítások után a hallgatók hivatalos értesítést kapnak pályázatuk eredményéről.

A hallgató hivatalos jelölését a kari koordinátor küldi el a fogadóegyetem számára e-mailben vagy az erre a célra kialakított on-line felületen. A hallgató jelölésének elfogadásáról a partneregyetem visszaigazolást küld mind a kari koordinátornak, mind az érintett hallgatónak. Ezután a partneregyetem már közvetlenül a hallgatónak küldi e-mailben a fontos jelentkezési tudnivalókat. Erre a folyamatra a kari koordinátornak nincs rálátása, hiszen az közvetlenül a partneregyetem és a hallgató között zajlik, ezért a határidők betartása, a kért dokumentumok megküldése a hallgató felelőssége. 

Jellemzően a következő dokumentumokat kérik a partneregyetemek:

 • Jelentkezési lap – ha aláírás kell rá, keressék a kari koordinátort.
 • Státuszigazolás – igazolás az elnyert Erasmus-státuszról. Igény esetén a kari koordinátor állítja ki, nem minden egyetem kéri.
 • Nyelvtudás igazolása – néhány egyetem saját formátumú igazolást kér, vagy megelégszik a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, esetleg a küldő egyetem igazolását elfogadja. 

Ezen iratok közül csak azokat kell beszerezni, amiket kér a fogadóegyetem, és a megadott határidőre és formában eljuttatni a megfelelő címre.

A szálláskeresés, utazásszervezés a hallgató egyéni feladata, a legtöbb helyen ehhez segítséget nyújt a fogadóegyetem. Kollégiumi helyeket nem kötelességük felajánlani, a szállás megoldása nagyban függ a várostól, országtól. Párizsban, Amszterdamban, Utrechtben nehéz feladat, kisebb városokban könnyebb lehet.

Az ELTE számára is le kell adni bizonyos dokumentumokat, egyrészt hogy a hallgató megkapja ösztöndíját, másrészt annak érdekében, hogy Erasmus-tanulmányai/gyakorlata teljesítését igazolja.

Kiutazás előtt az ELTE-n leadandó dokumentumok:

 • Támogatási szerződés: A hallgató e-mailben kapja pdf formátumban az ELTE Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályától. Kitöltéséhez szükség lesz egy bankszámlaszámra, mely különbözhet a hallgató egyéb, az ELTE számára megadott bankszámláitól. Mivel az ösztöndíjat euróban utaljuk, így ajánlott euro-számlát megadni, mert így elkerülhető az átváltásból eredő veszteség.  A Támogatási szerződésből kettő, aláírt eredeti példányt kell leadni. Ha valaki külföldi bankszámlára kéri az ösztöndíjat, akkor hagyja üresen a számlaszámot, és később küldheti a "kiegészítő banki adatszolgáltató lap" elnevezésű nyomtatványon (elérhető: a letölthető dokumentumoknál).
 • Learning Agreement (szakmai gyakorlat esetén Learning Agreement for Traineeship): A Learning Agreement a személyes és az egyetemekre vonatkozó adatok után három fő részre tagolódik: Section to be completed BEFORE THE MOBILITY, Section to be completed DURING THE MOBILITY és a Section to be completed AFTER THE MOBILITY részekre. Értelemszerűen a kiutazás előtt a BEFORE THE MOBILITY részt kell kitölteni: az A táblázatban azokat a tantárgyakat nevezi meg a hallgató, melyeket a kinti egyetemen fel kíván venni, a B táblázatban pedig azokat az eltés tárgyakat, melyeket a kinti tárgyak elvégzésével itthon kivált. Minderről a hallgatónak a szakigazgatóval egyeztetnie kell, szakigazgatói hozzájárulás (responsible person’s signature) nélkül a Learning Agreement nem érvényes.
 • Regisztrációs igazolás: Igazolás arról, hogy a hallgató az Erasmus-félév alatt az ELTE-n beiratkozott aktív státuszú hallgató. A Neptunból lehet kinyomtatni.
 • Európai Biztosítási Kártya másolata: a teljes tanulmányi időszakra érvényesnek kell lennie.

A fenti dokumentumok hiánytalan beküldése a feltétele az ösztöndíj első (90%) részletének átutalásához. 

A mobilitás alatt ELTE-re megküldendő dokumentumok:

 • Certificate of registration: megérkezést követően két héten belül aláírva, lepecsételve küldendő szkennelve a megadott címre, vagy a kari koordinátornak. Az ELTE-s formyanyomtatvány helyett elfogadjuk a fogadó egyetem által kiállított beiratkozási igazolást is. 
 • Changes of Learning Agreement: ha szükséges, lehet változtatni a felvett kurzusokon a Section to be completed DURING THE MOBILITY részben, ezt először a kinti egyetem írja alá, utána küldjék a kari koordinátornak. A változtatásokról a szakigazgatóval minden esetben egyeztetni kell, tehát ismét kell a szakigazgatói aláírás (responsible person’s signature).

A mobilitás után az ELTE-n leadandó dokumentumok:

 • Certificate of university attendance: a partneregyetem ezen igazolja az Erasmus-tanulmányok/gyakorlat hosszát. Amennyiben nem egyezik meg az igazolt időtartam és az ösztöndíjas hónapok száma, akkor ösztöndíj-visszafizetésre kerülhet sor. Az ELTE-s formanyomtatvány helyett elfogadjuk a fogadó egyetem által kiállított időtartam-igazolást is, melyen egyértelműen fel van tüntetve, hogy a hallgató mettől meddig tartózkodott a fogadóegyetemen.
 • Transcript of Records: A partneregyetemen elvégzett kurzusok és a megszerzett kreditek igazolása. Mind kreditszámoknak, mind érdemjegyeknek szerepelniük kell a teljesített kurzusoknál. 
 • Learning Agreement: a Section to be completed AFTER THE MOBILITY részben fel kell tüntetni a kint elvégzett tárgyakat és az általuk itthon kiváltott tanegységeket. 

Ezeket a dokumentumokat hazaérkezés után mielőbb le kell adni. A hallgatónak még kinti tartózkodása alatt érdemes tudakozódnia afelől, hogy a Transcript of Records-ot mikor, milyen formában küldi meg a partnerintézmény. Amennyiben a hallgató a visszaérkezésétől számított négy héten belül nem kapja meg a dokumentumot, ezt jeleznie kell a kari koordinátornál.

Az Erasmus tanulmányok alatt elvégzett kurzusok itthoni tanulmányokba való beszámítása kötelező.

A fogadó egyetemen a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő szakmai kurzusokat kell felvenniük a hallgatóknak, és ezekből legalább 20 kreditnyi kurzust teljesíteni kell a félév végén. A szakos kurzusokon kívül természetesen a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő kurzusokat is felvehet.

A kreditátviteli kérvény intézése (vagyis a kint elvégzett kurzusok elismertetése) a hallgató felelőssége, ehhez a Transcript of Records-ra és a Learning Agreement-re van szükség. Amennyiben kötelező kurzusokat akar a hallgató kiváltani, akkor a kinti kurzusok tantárgyleírását mellékelnie kell kérvényéhez. A kreditátviteli folyamat egésze a kari Tanulmányi Hivatal által megadott módon történik.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Erasmus félév alatt itthon nem kell kurzusokat felvenniük, ha mégis megteszik, nem hivatkozhatnak a kinti tanulmányaikra, ha vizsgázási vagy egyéb kötelezettségeiknek nem tudnak megfelelni. Ugyanígy fordítva: kinti kötelezettségeiket nem halaszthatják semmilyen itthoni tanulmányi kötelezettség miatt. A záróvizsga előtt mindenképpen be kell mutatniuk transcriptjüket, és el kell ismertetniük a kinti kurzusokat – ennek hiányában a hallgató nem államvizsgázhat.

Az őszi félévben kiutazók a tavaszi félévre label státuszban (ösztöndíj nélkül) hosszabbíthatnak, ezt a kari koordinátornak kell jelezniük. A label státuszú hallgatókra ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a támogatottakra (kreditteljesítés, kreditátvitel, dokumentumok leadása).

A hallgató Erasmus-tanulmányait (ill. szakmai gyakorlatát) akkor tekintheti lezártnak, ha minden szükséges iratot az adott félévet követő 4 héten belül leadott. A leadott transcriptek alapján ellenőrizzük, hogy a tanulmányi feltételeknek megfelelt-e a hallgató. Amennyiben kevesebb kreditet szerzett meg az előírtnál, a Kar kezdeményezi az ösztöndíj részarányos visszafizettetését.

Letölthető dokumentumok:

 • Learning agreement 2015-16
 • Certificate of registration 2015-16
 • Certificate of university attendance 2015-16
 • Kiegészítő banki adatszolgáltató lap 2015-16

 • Szakmai gyakorlat:

 • Traineeship agreement 2015-16
 • Certificate of registration_traineeship 2015-16
 • Transcript of training activity 2015-16
 • További információk:
  ELTE Erasmus hallgatói mobilitás

  Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.03.08.