Kommunikációs és ügyviteli munkatársat keres az ELTE TáTK

Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala kommunikációs és ügyviteli munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2020.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • ELTE TáTK magyar és angol nyelvű honlapjának szerkesztése, aktualizálása, frissítése, tartalomszolgáltatás; Kari Facebook oldal szerkesztése; érdeklődőkkel, felvételizőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, információ-megosztás részükre; hallgatókkal, külső és belső oktatókkal való kapcsolattartás; alumnival kapcsolatos szervezési, koordinációs és nyilvántartási feladatok.
 • Kiadványszerkesztés, PR anyagok készítése, elkészítésének koordinálása; kari rendezvényeken való fotózás, videózás; kari projektek lebonyolítása, koordinálása; rendezvényszervezés, szervezői, koordinációs és technikai feladatok egyaránt; tudománynépszerűsítési feladatok.
 • Részvétel a Dékáni Hivatal nyilvántartási, adminisztratív feladataiban; adatszolgáltatások, beszámolók, elemzések, kimutatások, statisztikák, háttérelemzések készítése. Egyéb szervezési és koordinációs feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • egyetem
 • büntetlen előélet
 • egyetemi végzettség (osztatlan, BA vagy MA képzésben szerzett)
 • magas szintű angol nyelvtudás
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Photoshop, Corel Draw vagy egyéb képszerkesztő program ismerete
 • MS Word, Excel program magas szintű ismerete
 • a felsőoktatási környezet ismerete
 • ELTE TáTK-s helyismeret
 • Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • professzionális kamerahasználat illetve vágóprogram ismerete
 • fotózási ismerete
Előnyök: 

Részvételi lehetőség az egyetem és a kar által szervezett munkatársi képzéseken, fejlesztéseken: úgymint angol nyelvtanfolyam, informatikai tanfolyam, Prezi-tanfolyam, pályázatmenedzseri képzés, autogén tréning stb

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű informatikai, technikai ismeretek
 • nyitottság az új technológiák iránt, innovatív megoldások alkalmazása; jó koordinációs és szervező
 • elemzői készség, analitikus gondolkodás
 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel
 • jó kommunikációs készség
 • kreatív munkavégzésre való képesség
 • precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó hozzájárulása a pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • nyelvtudást igazoló okirat
 • motivációs levél; (doc, docx vagy odt formátumban)
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (doc, docx vagy odt formátumban)
 • sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton TáTk Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megküldésénél kérjük az e-mail tárgysorában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2372/1(2017) valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs és ügyviteli munkatárs. A közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.08.06.