Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Tudományos titkárt keres az ELTE TáTK

Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala "Szociológia Doktori iskola - tudományos titkár" munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2018.09.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a Szociológia Doktori Iskola tudományos titkári teendők ellátása;
 • a doktori iskola vezetőijének munkájának segítése;
 • a doktori iskola angol nyelvű honlapjának kezelése;
 • EFOP 3.6.3. számú pályázatban vállalt feladatok megvalósításában való részvétel, feladatok koordinálása
 • konferenciaszervezés
 • részvétel adatszolgáltatások, beszámolók készítésében.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség;
 • legalább középszintű angol nyelvtudás (a jelentkező képes legyen angol nyelvű hivatalos levelek önálló megírására és és a külföldi hallgatókkal, oktatókkal való kommunikációra);
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat;
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • MS Word és Excel program magas szintű ismerete;
 •  a felsőoktatási környezet ismerete;
 • helyismeret;
 • a NEPTUN, Coospace rendszerek kezelésében való jártasság;
 • további idegennyelv-tudás.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
 • jó kommunikációs készség,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 • jó szervezőkészség,
 • segítőkészség,
 • projektszemléletű gondolkodásmód.

 Előnyök:

 • részvételi lehetőség az egyetem és a kar által szervezett munkatársi képzéseken, fejlesztéseken: úgymint angol nyelvtanfolyam, informatikai tanfolyam, Prezi-tanfolyam, pályázatmenedzseri képzés, autogén tréning stb.
 • megállapodás szerinti egyéb támogatás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, (doc, docx vagy odt formátumban),
 • motivációs levél; (doc, docx vagy odt formátumban),
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok
 • nyelvtudást igazoló okirat,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek,
 • sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. szeptember 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A TáTK Dékáni Hivatalának részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2514/1(2017) valamint a munkakör megnevezését: doktori iskola titkár

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.09.06.