Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

A Szociális Munka Tanszék tanszékvezetőt keres

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék TANSZÉKVEZETŐI beosztás ellátására. 
                            
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 éves időtartamra szól (2018.07.01-2021.06.30.). 
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A kinevezendő tanszékvezető fő feladatai az ELTE SzMSz I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend 21. §-ában foglaltakkal összhangban a következők: 

• a tanszék oktatási-képzési tevékenységének irányítása, összefogása és ellenőrzése;
• a tanszék képviselete,
• a tanszék keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési szakmai feladatok megoldása, 
• a pályázati tevékenység ösztönzése; a pályázati tevékenység, továbbá a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének és a tehetséggondozásnak az ösztönzése
• átruházott jogkörben közvetlen munkahelyi vezetői feladatok ellátása, a tanszék oktató-kutató személyzet fejlesztési politikájának irányítása 
• a tanszék külső és nemzetközi kapcsolatainak ápolása 
• a felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                            
Pályázati feltételek:
• Egyetemi végzettség
• PHD-fokozat, habilitált egyetemi docensi, vagy főiskolai vagy egyetemi tanári cím
• Egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás
• A tanszék illetékességébe tartozó területen színvonalas oktatói és kutatói tapasztalat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
• Pályázatot nyújthatnak be a Társadalomtudományi Kar vezető oktatói (egyetemi vagy főiskolai tanárai, egyetemi docensei), akik az ELTE-n teljes állású közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• tanszékvezetői koncepció és terv (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
• részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva);
• a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzéket;
• oklevél és bizonyítvány-másolatokat (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve);
• az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról;
• aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás 2017. július 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: publikálást követő 30. nap (legkésőbb 2018. május 16.)
Információkérés a pályázattal kapcsolatban: Buza Éva, 06 1 372-2500/6820, dh@tatk.elte.hu

A pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a TáTK Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen
ÉS
• Nyomtatva személyesen vagy postai úton az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 7.90-es szoba).
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TáTK/1149/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: „tanszékvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.04.17.