Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Egyéb ösztöndíj kutatási és idegen nyelvű publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak

Pályázati kiírás

A pályázat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében valósul meg.

A pályázat célja: A PhD hallgatók kutatási és idegen nyelvű publikációs tevékenységének támogatása. Kutatási tevékenység esetében az ösztöndíjból terepmunka végzése, illetve adatok, dokumentumok beszerzése, publikáció esetében pedig az anyanyelvi lektorálás költségei finanszírozhatók.

A megpályázható ösztöndíj maximum 250 000 Ft, amely a nyertes pályázó részére egyéb ösztöndíjként kerül kifizetésre.

Pályázhatnak: Az ELTE TáTK PhD hallgatói. A pályázat kiemelt célja, hogy anyagilag támogassa azon hallgatók tudományos tevékenységét, akik nem magyar állami ösztöndíjas formában tanulnak, illetve nem részesülnek egyéb tanulmányi vagy tudományos ösztöndíjban (például Új Nemzeti Kiválóság Program). Ezért a hallgató egyéb ösztöndíjait az elbírálásnál figyelembe kell venni.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  •          Pályázati adatlap
  •          A doktori témavezető ajánlása
  •        Nyilatkozat a hallgató számára folyósított egyéb tanulmányi, illetve tudományos ösztöndíjakról (például magyar állami ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program)
  •          Kutatási terv VAGY publikáció absztraktja.

A beadás helye: A pályázatokat emailben a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

A pályázat futamideje: 4 tanév. A pályázati periódus vége 2021. 08. 31.

A pályázatok elbírálása folyamatos. A beérkezett pályázatokról a Szociológia Doktori Iskola alprogramjainak programvezetői által delegált bizottság véleményezése alapján a Szociológia Doktori Iskola vezetője és az EFOP 3.6.3. program szakmai vezetője dönt. Az elbírált pályázatokról a pályázókat e-mailben értesítjük. Az ösztöndíj kifizetése ösztöndíjszerződés keretében valósul meg. A nyertes pályázóknak a megvalósulás után a doktori iskola részére el kell küldeniük a kutatási beszámolót vagy a megjelent publikáció szkennelt változatát, illetve online megjelenés esetén linkjét.

 Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat.

 További információért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressenek minket a doktori@tatk.elte.hu címen.

Call for Application in English

Letölthető formátum

Egyéb ösztöndíj adatlap

Az Egyetem nem tudja garantálni, hogy az elnyert, de önhibából meg nem valósított mobilitásokkal kapcsolatban felmerült egyéni és intézményi költségeket megtéríti. 

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.12.10.