Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Erasmus+ oktatói mobilitási pótpályázat (2018/19)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki 2018/2019. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.
A pályázat keretében 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.
A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.89) kell benyújtani 2018. november 5-e 12 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.
A pályázat tárgya:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 2018/2019-es tanévre és adott oktatási szakterületre érvényes kétoldalú megállapodással (Erasmus+ Inter-Institutional Agreements) rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. Az oktatási mobilitás során támogatott időtartam 5 nap, mely alatt 8 tanóra oktatási tevékenység megvalósítása kötelező. (Az oktatás időtartamába az utazási napok nem számíthatók bele).

Erasmus+ partneregyetemek listája (oktatói mobilitáshoz)  | ISCED kódok (oktatói mobilitáshoz)

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitásban az ELTE
• főállású,
• félállású,
• vagy óraadó oktatói vehetnek részt, továbbá aki
• magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
• Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek megbízási szerződéssel, úgy mind a pályázati időszakra és sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolni szükséges megbízási szerződésének másolt példányát.

Mit tartalmaz a támogatás?

· Az Erasmus+ program keretében az oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához.

· Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.

· Az ösztöndíj két részből áll: napi díj (ösztöndíj) + útiköltség támogatás (átalánydíj)

· Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.

· Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi, azaz nincs közbeszerzés.

· Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem oktatója, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

· Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő: 

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

Ausztria

140,00 €

Görögország

140,00 €

Lettország

110,00 €

Olaszország

140,00 €

Belgium

140,00 €

Finnország

170,00 €

Liechtenstein

170,00 €

Portugália

140,00 €

Bulgária

110,00 €

Franciaország

140,00 €

Litvánia

110,00 €

Románia

110,00 €

Ciprus

140,00 €

Hollandia

140,00 €

Luxemburg

110,00 €

Spanyolország

140,00 €

Cseh Köztársaság

110,00 €

Horvátország

110,00 €

Macedónia

110,00 €

Svédország

170,00 €

Dánia

170,00 €

Írország

170,00 €

Málta

140,00 €

Szlovákia

110,00 €

Egyesült Királyság

170,00 €

Izland

170,00 €

Németország

140,00 €

Szlovénia

110,00 €

Észtország

110,00 €

Lengyelország

110,00 €

Norvégia

170,00 €

Törökország

110,00 €

 

Az utazási támogatás összege:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

20,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000–19999 km

1300,00 €

 

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

· kitöltött, aláírt pályázati űrlap (letölthető itt);

· partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 

  • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (a dokumentum utólagos hiánypótlására ezúttal nincs lehetőség).

·       · nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari Nemzetközi Iroda áll rendelkezésre.

Az Egyetem nem tudja garantálni, hogy az elnyert, de önhibából meg nem valósított mobilitásokkal kapcsolatban felmerült egyéni és intézményi költségeket megtéríti. 

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.10.19.