Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Az egészségpolitika és az egészség-gazdaságtan szerepe a rákkutatásban

Szűcs Andrea profil

Interjú Szűcs Andreával, az ELTE és az MSD Pharma Hungary ösztöndíjasával

Szűcs Andrea a szociológia alapszak elvégzése után az ELTE Társadalomtudományi Kar egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakán szerzett diplomát. 2016 őszétől kutatási ösztöndíjjal dolgozik a TáTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszékén az ELTE és az MSD Pharma Hungary közös projektjében.

Milyen területet szeretne feltérképezni ez a bizonyos kutatás, és mi ebben a folyamatban a te szereped?

Az ELTE és az MSD által szervezett kutatási együttműködés során az egészség-gazdaságtani ismeretek bővítése, fejlesztése a fő cél, amely egy adott témakörben való kutatás elvégzése során valósul meg. 

Ez a kutatás az immuno-onkológia területén belül a fej-nyaki daganatokra fókuszál. Napjainkban a rákkutatásban hatalmas potenciál van, az immuno-onkológia pedig új fegyvernek tekinthető a daganatos betegségek elleni küzdelemben. A gyógyszergyártók által végzett klinikai kutatások során több daganattípus esetén – mint a melanoma vagy a tüdőrák – értek el áttörő eredményeket. A fej-nyaki daganatos betegek számára is új kezelési alternatívát jelenthet az immuno-onkológiai készítmények alkalmazása. A kutatási együttműködés eredményeként létrehozott anyagok várhatóan az egészségügyi szakemberek és az döntéshozó intézmények számára is értékes információkkal szolgálnak majd. 

A projekt első fél évében a betegségterület és a betegek hazai kezelési gyakorlatának feltérképezése volt a cél. Ehhez irodalomkutatást, adatgyűjtést és hazai szakorvosok körében végzett interjúkat készítettem.  A hazai betegellátási gyakorlat és a fej-nyaki daganatok betegségterhének vizsgálatára adatbázis elemzést készítünk, amelynek az előkészületei szintén megtörténtek az első félévben.

Kutatási ösztöndíjasként a megadott témakör feldolgozása mellett feladataim közé tartozik a projekt menedzselése, amely magában foglalja a kutatási terv elkészítését, a kutatásban résztvevő felek közötti hatékony kommunikáció megszervezését, valamint a kutatás elvégzéséhez szükséges szakemberekkel való kapcsolatok kiépítését.

Milyen kihívásokkal szembesülsz a projekt során, és milyen szakemberek segítségét tudod igénybe venni?

Az ELTE és az MSD együttműködése biztosítja a lehetőséget a kapcsolatrendszer kiépítéséhez és iránymutatást ad a munkavégzés során, bármilyen kérdésről is legyen szó. 

A kutatás fő részét képező adatkérés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közreműködésével valósul meg. Az adatkérés lebonyolítása, az adatok megfelelő módon történő elemzése során orvos-szakmai, módszertani, valamint informatikai kérdések is felmerülhetnek. Az orvosszakmai kérdésekben a kutatásban résztvevő egészségügyi intézmények – Budapestről az Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Osztálya, Szegedről pedig a SZTE ÁOK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika – szakorvosai nyújtanak segítséget. Az informatikai támogatást az ÁEEK szakembere biztosítja, míg a módszertani kérdésekben az ELTE és az MSD is segítségemre van. 

A projektben résztvevő intézmények hatékony együttműködése elengedhetetlen. A legnagyobb kihívást a különböző szakmák képviselőivel való kommunikáció jelenti, hiszen egy informatikus, egy orvos, és egy közgazdász is teljesen más szemmel tekint a dolgokra, teljesen más nyelvet beszél. Ehhez kell igazítanom a munka során az interjúk stílusát, és a kapott eredményeket is a különböző szemléletmódoknak megfelelően továbbítani az együttműködő feleknek.

A heti munkaidőd egy részét itt az ELTE-n, másik részét az MSD-nél töltöd. Miben különbözik egymástól a feladatok jellege és a környezet?

A megosztott munkarend lehetőséget ad arra, hogy belelássak az akadémiai, oktatói életbe, és egy multinacionális cég működésébe egy időben. 

Az ELTE nagyon sok lehetőséget nyújt a program során, amely magában foglalja az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás angol nyelvű mesterképzésen tartott kurzusok látogatását és oktatói feladatok ellátását is. 

Az oktatói feladatok közül számomra az óraadás jelentette a legnagyobb kihívást, ez egy teljesen új dolog volt a számomra. Ezzel kiléptem a komfortzónámból, mivel egyrészt az angol nyelven zajló óra tartására a felkészülés sok időt és energiát igényelt, másrészt a bizonytalanság is ott volt: Mi történik, ha olyan szakmai kérdést kapok, amire nem tudom a választ? Szerencsére a program során megkapom az ehhez szükséges szakmai támogatást, és a kezdeti nehézségek ellenére izgatottan várom a rám váró hasonló feladatokat.  Ezen felül az ELTE Társadalomtudományi Karán számos, oktatóknak szervezett előadáson, illetve rövid kurzusokon vehetek részt, amik támogatják szakmai fejlődésemet.

Az MSD-ben ellátott feladataim során különböző szakterületek szakembereivel dolgozom együtt, ezáltal betekinthetek a mindennapi működésbe, és a cég által képviselt értékekbe. Az itt szerzett tapasztalatok kiegészítik az ELTE-n és a közös adatkérési projektben ellátott munkámat. Az üzleti élet, a céges kereteken belül végzett munka bizonyos értelemben szigorúbb, mint a kutatói munkát jellemző szabadság. Meg kellett tanulnom alkalmazkodni az új közeghez, ami nem jelentett problémát, mert egy barátságos, kellemes munkakörnyezet fogadott. Ugyanakkor ez a helyzet nem csak számomra, hanem az ELTE és az MSD számára is új volt, mivel ez az első, MSD által kezdeményezett kutatási együttműködés Európában. A programot a tervek szerint más országokban is elindítja az MSD, ehhez örömmel osztottam meg első ösztöndíjasként az eddigi tapasztalataimat.

A program során kapott feladatok személyre szabottak, folyamatos egyeztetés során közösen határozzuk meg az ELTE-vel és az MSD-vel, hogy mik azok a célok, amiket szeretnénk elérni a projekt előrehaladásának, valamint a szakmai tudásom bővítésének érdekében.

Az ösztöndíjad egy évre szól, tehát 2017 nyarán már meg kell jelenniük az eredményeknek. Meddig lehet ennyi idő alatt eljutni?

A kutatási együttműködés második felében az adatkérés lebonyolításán, az eredmények feldolgozásán lesz a hangsúly. A cél az, hogy a program első felében gyűjtött információkból, valamint az adatkérés eredményeiből megjelenjen egy publikáció. A tervek szerint a szerzői változat 2017 nyár végéig elkészül, amellyel elindítható a publikálás folyamata. 

Van-e olyan tanulsága, eredménye a kutatásnak, amelyről már most beszámolhatsz röviden?

Az eddigi kutatói munka eredményeként, a betegségről szerzett információkat felhasználva elkészítettem egy epidemiológiai összefoglalót, ami tartalmazza a magyarországi fej-nyaki daganatos megbetegedések számát, a különböző daganattípusok megoszlását, valamint ezek alakulását az évek során. Az adatkérés kutatási terve is folyamatosan megújul a közös megbeszélések és interjúk alapján. Az ezzel egy időben zajló adatkérés eredményeit folyamatosan, több körben kapom meg, ezekről a projekt végén tudok majd beszámolni. 

Emellett a projekt fontos lépései, mérföldkövei voltak a résztvevő intézményekkel - ÁEEK, Uzsoki Utcai Kórház, majd az SZTE ÁOK Klinika – egyre magasabb szintre lépett együttműködések. A projekt második felében még szorosabb kapcsolatot szeretnék kialakítani velük. 

Az interjú angolul is olvasható honlapunkon

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.04.12.
Eseménynaptár   
2019 február
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10