Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

ERASMUS+ pályázat a 2018/19-es tanévre

A Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet Erasmus+ hallgatói mobilitások megvalósítására. Az elnyert ösztöndíjakat 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig lehetséges megvalósítani!

Facebook esemény tájékoztató rendezvényekhez

A pályázat célja:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak: 
1.Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint
2.külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.

Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitás megvalósítására a diplomaszerzést követő egy évben is van lehetőség, amennyiben a hallgató a pályázat benyújtása idején még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. 
A szakmai gyakorlat célja: a tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.
A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve  beszámítja.

Partneregyetemeink listája

Központi pályázati felhívás szövege 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A hallgató, valamint a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Learning Agreementet for studies szerződést köt.) A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadóegyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS kredit. PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadóország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak; (Learning Agreement for traineeship szerződést köt.)
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni); Amennyiben ez nem lehetséges, akkor diplomamelléklet formájában kerül beszámításra mobilitásuk.
 • A nyertes hallgatók Erasmus+ösztöndíjban is részesülhetnek (tanulmányi mobilitás esetén: 3-5 hónap, szakmai gyakorlati mobilitás esetén: 2-5 hónap)

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében legalább egy lezárt félév szükséges a pályázáshoz
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben Ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, azaz amikor még hallgatói jogviszonyuk aktív; 

Csatolandó mellékletek:

 • kitöltött, aláírt pályázati adatlap
 • önéletrajz magyar nyelven és a tervezett tanulmányok / szakmai gyakorlat nyelven
 • tanulmányi terv magyar nyelven és a tervezett tanulmányok nyelvén / a tervezett tevékenység leírása szakmai gyakorlat esetén
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
 • teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről (tanulmányi előadójától)
 • mentorigazolás, illetve egyéb kiemelkedő szakmai, közösségi vagy tanulmányi tevékenységet igazoló okirat másolata
 • ha nem magyar állampolgár: a letelepedési vagy tartózkodási eng. / menekült státuszt igazoló okmány másolata

Pályázati adatlap  | Motivációs levél minta (részképzés)  | Motivációs levél minta (szakmai gyakorlat)  | Pályázható egyetemek listája (frissítve: 2018.02.01)

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak.
A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. 

A 2018/2019. tanévi ösztöndíjak összege: 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén. Szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró / hó.
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén. Szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró / hó.
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén. Szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró / hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. 

A kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak:

1.EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
2.Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 
3.A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) kiegészítő támogatása (2. pont) 
4.Az Alumni Alapítvány kiegészítő támogatása szociálisan rászoruló, tehetséges hallgatók részére

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot Neptunban (Neptun / Ügyintézés / Erasmus), valamint papír alapon is kell benyújtani.
Neptun határidő: 2018. március 12. (hétfő) 23:59
Papír alapú benyújtás határideje: 2018. március 12. (hétfő) 16 óra, TáTK Nemzetközi Iroda (Északi Tömb, 7.35).

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A kari Külügyi Bizottság bírálatának eredményéről a pályázók 2018. március közepén kapnak tájékoztatást a pályázati anyagukban megadott e-mail címükre. A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést szintén 2018. március közepén.

További információkért és személyre szabott tanácsadásért keresse bizalommal Nemzetközi Irodánk munkatársait (E-mail: international@tatk.elte.hu; Tel.: +36 1 / 372-2500 / 6779)

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.03.01.
Eseménynaptár   
2019 január
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10