Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Kommunikációs munkatársat keres az ELTE TáTK

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • ELTE TáTK magyar és angol nyelvű honlapjának szerkesztése, aktualizálása, frissítése, tartalomszolgáltatás; 
 • Kari Facebook oldal szerkesztése; 
 • érdeklődőkkel, felvételizőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, információ-megosztás részükre; 
 • hallgatókkal, külső és belső oktatókkal való kapcsolattartás; 
 • alumnival kapcsolatos szervezési, koordinációs és nyilvántartási feladatok;
 • kiadványszerkesztés, PR anyagok készítése, elkészítésének koordinálása; 
 • kari rendezvényeken való fotózás, videózás; 
 • kari kommunikációs projektek tervezése, lebonyolítása, koordinálása;
 • rendezvényszervezés, szervezői, koordinációs és technikai feladatok egyaránt;
 • tudománynépszerűsítési feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem,
 • osztatlan, alap- vagy mesterképzésben szerzett diploma
 • magas szintű aktív nyelvtudás angol nyelvből
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat és felhasználói szintű
 • internetes alkalmazások ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • MS Word, Excel program magas szintű ismerete
 • felsőoktatásban szerzett tapasztalat, ELTE TáTK-s helyismeret
 • Photoshop, Corel Draw vagy egyéb képszerkesztő program ismerete
 • Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • professzionális kamerahasználat illetve vágóprogram ismerete
 • fotózási ismeretek

Elvárt kompetenciák:
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • kreatív munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 • jó kommunikációs készség,
 • segítőkészség,
 • jó szervezőkészség,
 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
 • magas szintű informatikai, technikai ismeretek,
 • nyitottság az új technológiák iránt, innovatív megoldások alkalmazása.
Előnyt jelentő kompetenciák:
 • rendszerekben gondolkodás,
 • rugalmasság,
 • fejlődés, tanulás iránti nyitottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • a pályázó hozzájárulása a pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buza Éva nyújt, a 061-372-2500/6820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton ELTE Társadalomtudományi Kar részére a dh@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban
rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 24.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.02.27.
Eseménynaptár   
2018 december
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6