Health Policy, Planning and Financing

Információk a szakról és a tanszékről az angol nyelvű honlapon:
Health Policy, Planning and Financing MSc
Department of Health Policy and Health Economics

Szakigazgató: Vokó Zoltán, egyetemi tanár

A mesterképzési szak célja olyan széles látókörű, multidiszciplináris ismeretekkel és problémaorientált szemlélettel rendelkező szakemberek képzése, akik az egészségügy bármely területén képesek önálló egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani tervezési és finanszírozási (elemző, tervező-fejlesztő, programmenedzseri) feladatok ellátására. A magyar egészségügyben várható jelentős modernizáció, az orvosi technológiák fejlődése által igényelt folyamatos szervezeti és finanszírozási változások fokozott igényt támasztanak egészségpolitikai elemző-tervező, az egészségügy finanszírozási, minőségügyi kérdéseihez és a technológiák gazdasági értékeléséhez értő szakemberek iránt a közszolgálatban és a magánszektorban, intézményi, térségi és országos szinten egyaránt. A végzettek számára széles körű munkalehetőséget nyújthat mind a közszolgálat, mind a magánszektor: az egészségügyi igazgatás központi és területi szervezetei, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az egészségügyi szolgáltató intézmények (elsősorban kórházak, és a jövőben várhatóan növekvő számú komplex szolgáltatói szervezetek), gyógyszer- és orvosiműszer-gyártó és -forgalmazó cégek, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, önkéntes egészségbiztosítási pénztárak, üzleti biztosítók, non-profit szervezetek, továbbá oktató- és kutatóhelyek és a média.

Felvételi információk
szak: egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (MNÁ, MNK és MLK)
képzési szint: mesterképzés
tagozat
(munkarend):
nappali és levelező, mindkét tagozat CSAK angol nyelven indul 2016-tól

Levelező munkarendű képzésben a kontakt órákra a szemeszterek 3 hónapjában egy-egy héten kerül sor (azaz félévente 3 hét) hétfőtől szombatig.
jelentkezési
határidő:
2017. február 15.
jelentkezés
módja:
a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan
jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a társadalmi tanulmányok, a szociológia, az egészségügyi gondozás és prevenció, az ápolás és betegellátás, az egészségügyi szervező, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodási és menedzsment és a közszolgálati alapképzési szakok.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvényt a szóbeli behívóban megküldöttek alapján tölthetnek ki a 2017-ben felvételizők.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt! Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.
felvételi pontok számítása:
 • nappali tagozaton: szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
 • esti tagozaton: szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
 • Többletpontok: 1 pont
  csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás
Összpontszám: 100 pont
felvételi vizsga ideje és díja: 2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga ( a befizetés módjáról a felvételi behívóval együtt küldünk tájékoztatást)
önköltség: 400 000 Ft/félév

képzési idő:

4 félév

szóbeli vizsga
Az alábbi két témában folytatott szakmai beszélgetés:
1.) What are the major challenges for your country’s health care system in the next 10 years?
2.) What could be the role of economic analysis in improving the health care in your country?

Továbbá, kötelező beadandó melléklet: május közepéig elektronikusan benyújtandó angol nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél. (Erről pontos információkat a behívóval együtt kapnak a jelentkezők.)


Brosúra letöltése

Powered by
Publish for Free
Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.06.07.