Közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak

Szakigazgató: Csongor Anna

A kilencvenes évek óta lezajlott politikai, gazdasági és társadalmi változásokkal, az EU-csatlakozással kitágult a civil-nonprofit szervezetek hatóköre. A hazai és európai jogszabályi háttér, a közhasznúsággal járó beszámolási és nyilvántartási kötelezettségek, a nemzetköziség, a pályázati adminisztráció bonyolulttá válása a szakszerű munkavégzést követeli meg a szervezetektől. A nonprofit szektor egyre több főállású munkavállalót foglalkoztat. A fenti folyamattal egyidejűleg felerősödött a települési közösségek, kistérségek és régiók szerepe is saját fejlesztésükben, s ezt számos hazai és uniós támogatás is ösztönzi. Ezek következtében a segítésben és fejlesztésben érintett szakmák egyre erőteljesebben fordulnak a közösségi megoldások alkalmazása felé. Szakunk nemzetközi vonatkozásban is újszerű, hiszen – a nyugat-európai képzésektől eltérően – ötvözi a közösségfejlesztést, a közösségi munkát és a civil társadalomhoz kapcsolódó ismereteket. Bár praktikus, gyakorlati megközelítéseket alkalmaz, nem kíván „menedzsment” szak lenni. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a civil társadalom és benne a nonprofit szektor jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a civil szervezeti életben, a hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében, a menedzsmentben és a támogatásszervezésben eredményesen tevékenykedni.

Felvételi információk

Szak

közösségi és civil tanulmányok (MNÁ, MNK, MLÁ és MLK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali és levelező tagozat

Jelentkezési határidő

2018. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, jogi képzési terület vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágának alapképzési szakjai, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2018. május 28-tól június 8-ig
4000 Ft / vizsga 

A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükre 2018. május közepéig értesítjük. (A keresztfélévre jelentkezőket 2017. november 24-én kiértesítettük a 2018. január 4-ei vizsgáról.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

Kötelező:

Az alábbi esettanulmányok közül három választott:Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2018.05.03.