Közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak

Szakigazgató: Csongor Anna

A kilencvenes évek óta lezajlott politikai, gazdasági és társadalmi változásokkal, az EU-csatlakozással kitágult a civil-nonprofit szervezetek hatóköre. A hazai és európai jogszabályi háttér, a közhasznúsággal járó beszámolási és nyilvántartási kötelezettségek, a nemzetköziség, a pályázati adminisztráció bonyolulttá válása a szakszerű munkavégzést követeli meg a szervezetektől. A nonprofit szektor egyre több főállású munkavállalót foglalkoztat. A fenti folyamattal egyidejűleg felerősödött a települési közösségek, kistérségek és régiók szerepe is saját fejlesztésükben, s ezt számos hazai és uniós támogatás is ösztönzi. Ezek következtében a segítésben és fejlesztésben érintett szakmák egyre erőteljesebben fordulnak a közösségi megoldások alkalmazása felé. Szakunk nemzetközi vonatkozásban is újszerű, hiszen – a nyugat-európai képzésektől eltérően – ötvözi a közösségfejlesztést, a közösségi munkát és a civil társadalomhoz kapcsolódó ismereteket. Bár praktikus, gyakorlati megközelítéseket alkalmaz, nem kíván „menedzsment” szak lenni. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a civil társadalom és benne a nonprofit szektor jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a civil szervezeti életben, a hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében, a menedzsmentben és a támogatásszervezésben eredményesen tevékenykedni.

Felvételi információk

Szak

közösségi és civil tanulmányok (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali tagozat

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, jogi képzési terület vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágának alapképzési szakjai, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

Kötelező:

Az alábbi esettanulmányok közül három választott:Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.