Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Humánökológia mesterképzési szak

Szakigazgató: Takács-Sánta András, egyetemi docens

Ezen a szakon a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére, a környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára, a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására képzünk szakembereket. Az ökológia és humánökológia kifejezések a társadalomtudományok területén a természettudományoktól eltérő értelemben váltak használatossá. Tematikus újdonságként elsősorban az élővilág rendszerösszefüggéseinek, az ebből származó kölcsönös meghatározottságoknak a fokozott figyelembevételére utalnak, ami egy rendszerelvű, kapcsolat- és kommunikáció-központú, az egyén feletti szerveződési szintek jelentőségét hangsúlyozó szemléletmóddal párosul. Ez a megközelítés a második ezredfordulón kibontakozó globális ökológiai válság következtében tett szert megkerülhetetlen tudományos jelentőségre, úgy a társadalomelméletben, mint a társadalmi folyamatok tervezésének és szervezésének különféle szakterületein. A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, menedzselésében, fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil és nonprofit szférában, valamint a médiumokban.

 • Ugrás a szak bemutatkozó videójára
 • A humánökológia mesterszak saját honlapja
 • A humánökológia mesterszak Facebook-oldala
 • Felvételi információk
  szak: humánökológia (MNÁ és MNK)
  képzési szint: mesterképzés
  tagozat
  (munkarend):
  nappali
  jelentkezési
  határidő:
  2019. február 15.
  jelentkezés
  módja:
  a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan
  jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

  szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

  Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.
  felvételi pontok számítása:
  • Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
  • Többletpontok: 1 pont
   csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
   • hátrányos helyzet
   • halmozottan hátrányos helyzet
   • fogyatékosság
   • gyermekgondozás
  Összpontszám: 100 pont
  szóbeli vizsga ideje és díja:
  2019. május 27. – június 7.
  4000 Ft / vizsga 
  A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükre 2019. május 6-ig értesítjük.


  önköltség: 400 000 Ft / félév
  képzési idő: 4 félév
  szóbeli vizsga irodalma:

  • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: GondolatInfonia. (A 3. fejezet.)
  • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.)
  • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 911. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.)
  • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 3956. oldal. Budapest: L'Harmattan Kiadó.  Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2019.01.02.