Humánökológia mesterképzési szak

Szakigazgató: Takács-Sánta András, egyetemi docens

Ezen a szakon a szociokulturális folyamatok ökológiai szemléletű értelmezésére, a környezeti problémák társadalmi dimenziójának vizsgálatára, a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások feltárására képzünk szakembereket. Az ökológia és humánökológia kifejezések a társadalomtudományok területén a természettudományoktól eltérő értelemben váltak használatossá. Tematikus újdonságként elsősorban az élővilág rendszerösszefüggéseinek, az ebből származó kölcsönös meghatározottságoknak a fokozott figyelembevételére utalnak, ami egy rendszerelvű, kapcsolat- és kommunikáció-központú, az egyén feletti szerveződési szintek jelentőségét hangsúlyozó szemléletmóddal párosul. Ez a megközelítés a második ezredfordulón kibontakozó globális ökológiai válság következtében tett szert megkerülhetetlen tudományos jelentőségre, úgy a társadalomelméletben, mint a társadalmi folyamatok tervezésének és szervezésének különféle szakterületein. A hallgatók olyan jártasságot szereznek a helyi társadalomban zajló folyamatok elemzésében, menedzselésében, fejlesztési stratégiák kidolgozásában, amely iránt érezhetően növekvő igény mutatkozik a kutatásban, a közigazgatásban, a civil és nonprofit szférában, valamint a médiumokban.

 • Ugrás a szak bemutatkozó videójára
 • A humánökológia mesterszak saját honlapja
 • A humánökológia mesterszak Facebook-oldala
 • Felvételi információk
  szak: humánökológia (MNÁ és MNK)
  képzési szint: mesterképzés
  tagozat
  (munkarend):
  nappali
  jelentkezési
  határidő:
  2017. február 15.
  jelentkezés
  módja:
  a www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan
  jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

  szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

  (Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

  Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

  Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mesterszakon előírt 120 kredittel.
  felvételi pontok számítása:
  • Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
  • Többletpontok: 1 pont
   csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
   • hátrányos helyzet
   • halmozottan hátrányos helyzet
   • fogyatékosság
   • gyermekgondozás
  Összpontszám: 100 pont
  szóbeli vizsga ideje és díja: 2017. május 29. - június 9.
  4000 Ft / vizsga (a befizetés módjáról a felvételi behívóval együtt küldünk tájékoztatást)
  önköltség: 270 000 Ft / félév
  képzési idő: 4 félév
  szóbeli vizsga irodalma:

  • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: GondolatInfonia. (A 3. fejezet.)
  • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.)
  • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 911. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.)
  • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 3956. oldal. Budapest: L'Harmattan Kiadó.  Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.