Közgazdasági elemző mesterképzési szak

Szakigazgató: Pete Péter, egyetemi tanár

A közgazdasági elemző mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti ismereteiket képesek alkalmazott közgazdasági problémák megoldásához hatékonyan felhasználni. A tananyag magas szintű, nemzetközi standardokat követő elméleti alapokra támaszkodik, amelyeket a hallgatók az első tanévben sajátítanak el. Programunk speciális vonása azonban elsősorban az, hogy ezekre az elméleti alapokra igen széles körű elemzési alkalmazásokat építünk a harmadik és negyedik félévben. Olyan munkatársak bevonásával tesszük mindezt, akik valamilyen prominens gazdasági szervezetnél fontos elemzői pozíciót töltenek be, ezért a területükön felmerülő problémákat első kézből ismerik. Így a nálunk végzett hallgató, ha hazai, vagy külföldi PhD-programban kíván tovább tanulni, megteheti a széles körű elméleti alapozásnak köszönhetően, de legalább ilyen súllyal készítjük fel arra, hogy nagyvállalatnál, pénzügyi intézménynél vagy irányító hatóságnál, illetve egyéb közigazgatási szervnél elhelyezkedve az ott igényelt elemzői munkába azonnal bekapcsolódhasson. Kurzusaink oktatása kiscsoportos szeminárium jellegű formában történik, az órákra való felkészülés a hallgatók részéről folyamatos és igen intenzív egyéni, valamint csoportos munkát igényel, többnyire idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával.

Felvételi információk

Szak

közgazdasági elemző (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak és a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvényt a szóbeli behívóban megküldöttek alapján tölthetnek ki a 2017-ben felvételizők.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

300 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

  • K. Sydsaeter és P. I. Hammond (2000) Matematika közgazdászoknak. Budapest: Aula Kiadó
  • J. Hirshleifer, A. Glazer és D. Hirshleifer (2009) Mikroökonómia: Árelmélet és alkalmazásai-Döntések, Piacok és Információ. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek)
  • G. Koop (2009) Közgazdasági adatok elemzése. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek)
  • S. D. Williamson (2009) Makroökonómia. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek) kijelölt részek: I-V. rész
  • P. E. Krugman és M. Obstfeld (2003) Nemzetközi gazdaságtan. Budapest: Panem Kiadó. kijelölt részek: 12-17. fejezet
  • G. S. Maddala (2004) Bevezetés az ökonometriába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó kijelölt részek: 1-4. és 13. fejezetPortálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.23.