Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Szakigazgató: Kopper Ákos, egyetemi docens

A mesterképzési szak a 2017/2018-as tanévtől kezdődően megújult formában és tartalommal kerül indításra, több specializációval, tudományterületeink napjainkban releváns, kurrens nemzetközi oktatási gyakorlatára és akadémiai eredményeire alapozva.
Az első és legfontosabb változás, hogy 2017-től három specializációt indítunk:

 • Nemzetközi emberi jogok specializációt;
 • EU külkapcsolatok és fejlesztéspolitika specializációt;
 • Biztonsági tanulmányok (Security Studies) specializációt (az angol cím arra utal, hogy a specializációhoz tartozó órák angol nyelven lesznek megtartva).

A mesterképzés alapstruktúrája:

Ahogy az ábra mutatja az első félévet az alapozó tárgyakkal töltjük, így a diákok ízelítőt kapnak mind a három területből és lehetőségük lesz megismerni a specializációk oktatóit. A félév végén így megalapozott döntést tudnak hozni arról, melyik specializációt válasszák.

A mesterképzés alapstruktúrája

Ez az új struktúra segíti azt, hogy olyan diákok is sikeresen vegyenek részt a képzésben, akik nem nemzetközis hátérrel rendelkeznek. (Az első félév bevezető tárgyai nem a BA képzés tárgyait ismétlik, ugyanakkor úgy vannak felépítve, hogy a más háttérrel rendelkező diákok is kellő szorgalommal sikeresen el tudják végezni ezeket).
Az előadások számának jelentős csökkentésével az interaktív gyakorlati képzés irányába változtattunk a tanterven. Összességében kevesebb órát, de több közös gondolkodást és mélyebb ismereteket kínálunk.
A választható órák száma jelentősen nő, ezeket szabadon felvehetik a diákok érdeklődésüknek megfelelően.
A megújult képzés egyik fontos jellemzője, hogy kiemelten foglalkozunk módszertani tárgyakkal, mint például Tanulmányírás; Nemzetközi kapcsolatok kutatásának módszertana; Policy elemzés módszertana. Ezek a változtatások a nemzetközi oktatási tapasztalatokhoz és gyakorlathoz igazítják a képzéseinket.
A képzést elvégző hallgatók előtt nyitva áll az út, hogy elhelyezkedjenek akár a diplomáciában, nemzetközi szervezeteknél, állami intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, régiók és kistérségek EU-referenseiként, a tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézményeknél, de sok végzett diákunk helyezkedik el a versenyszférában illetve független intézményeknél is.

Felvételi információk

Szak

nemzetközi tanulmányok (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga  (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

Témakörök:

 • Az Európai Unió
 • Alkotmányjogi ismeretek
 • A nemzetközi kapcsolatok és az európai közösség elméleti alapjai
Irodalom:
 • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Kállai Gábor: A közjog alapjai. Alkotmány – Alaptörvény. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.02.