Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Szakigazgató: Kopper Ákos, egyetemi docens

A mesterképzési szak a 2017/2018-as tanévtől kezdődően megújult formában és tartalommal kerül indításra, több specializációval, tudományterületeink napjainkban releváns, kurrens nemzetközi oktatási gyakorlatára és akadémiai eredményeire alapozva.
Az első és legfontosabb változás, hogy 2017-től három specializációt indítunk:

 • Nemzetközi emberi jogok specializációt;
 • EU külkapcsolatok és fejlesztéspolitika specializációt;
 • Biztonsági tanulmányok (Security Studies) specializációt (az angol cím arra utal, hogy a specializációhoz tartozó órák angol nyelven lesznek megtartva).

A mesterképzés alapstruktúrája:

Ahogy az ábra mutatja az első félévet az alapozó tárgyakkal töltjük, így a diákok ízelítőt kapnak mind a három területből és lehetőségük lesz megismerni a specializációk oktatóit. A félév végén így megalapozott döntést tudnak hozni arról, melyik specializációt válasszák.

A mesterképzés alapstruktúrája

Ez az új struktúra segíti azt, hogy olyan diákok is sikeresen vegyenek részt a képzésben, akik nem nemzetközis hátérrel rendelkeznek. (Az első félév bevezető tárgyai nem a BA képzés tárgyait ismétlik, ugyanakkor úgy vannak felépítve, hogy a más háttérrel rendelkező diákok is kellő szorgalommal sikeresen el tudják végezni ezeket).
Az előadások számának jelentős csökkentésével az interaktív gyakorlati képzés irányába változtattunk a tanterven. Összességében kevesebb órát, de több közös gondolkodást és mélyebb ismereteket kínálunk.
A választható órák száma jelentősen nő, ezeket szabadon felvehetik a diákok érdeklődésüknek megfelelően.
A megújult képzés egyik fontos jellemzője, hogy kiemelten foglalkozunk módszertani tárgyakkal, mint például Tanulmányírás; Nemzetközi kapcsolatok kutatásának módszertana; Policy elemzés módszertana. Ezek a változtatások a nemzetközi oktatási tapasztalatokhoz és gyakorlathoz igazítják a képzéseinket.
A képzést elvégző hallgatók előtt nyitva áll az út, hogy elhelyezkedjenek akár a diplomáciában, nemzetközi szervezeteknél, állami intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, régiók és kistérségek EU-referenseiként, a tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézményeknél, de sok végzett diákunk helyezkedik el a versenyszférában illetve független intézményeknél is.

Felvételi információk

Szak

nemzetközi tanulmányok (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 6-ig, csak önköltséges képzésre

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 21. (kedd)
4000 Ft / vizsga 
A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükre 2018. augusztus 17-ig értesítjük.

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

Témakörök:

 • Az Európai Unió
 • Alkotmányjogi ismeretek
 • A nemzetközi kapcsolatok és az európai közösség elméleti alapjai
Irodalom:
 • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
 • Kállai Gábor: A közjog alapjai. Alkotmány – Alaptörvény. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.07.30.