Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Szakigazgató: Kopper Ákos, egyetemi docens

A mesterképzési szak Európai tanulmányok szakirányának célja a nemzetközi tanulmányok terén az alapszakon szerzett ismeretek tudományos elmélyítése, specifikálása. A fejlesztéspolitikai specializációt elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek állami intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, régiók és kistérségek EU-referenseiként, országos és regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél, nemzetközi és európai uniós gazdasági vagy civil szervezeteknél. A képzés során szerzett széles körű ismeretanyag alkalmassá teszi a hallgatókat, hogy képzettségüket tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézményeknél kamatoztassák, elhelyezkedési lehetőség nyílik számukra az oktatás és a kutatás területén, valamint a politikai szférában is. A nemzetközi emberi jogi specializáció a társadalomtudományok számos területén végzett jelentkezőkre számít, hiszen a jogvédő szemlélet minden szakterületen egyre fontosabbá válik. Az itt képzettek a megszerzett ismeretek birtokában tisztában lesznek a hatékony fellépés lehetőségeivel az oktatásban, az egészségügyben, a kormányzati és versenyszférában, a médiában előforduló jogsértésekkel kapcsolatban, és ezáltal hosszabb távon társadalmi szinten is megindulhat egy olyan szemléletmód kialakulása, amely nagy hangsúlyt fektet az emberi jogok tiszteletben tartására, a másság elfogadására.

Felvételi információk

Szak

nemzetközi tanulmányok (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga  (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

Témakörök:

  • Az Európai Unió
  • Alkotmányjogi ismeretek
  • A nemzetközi kapcsolatok és az európai közösség elméleti alapjai
Irodalom:
  • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
  • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011.
  • Kállai Gábor: A közjog alapjai. Alkotmány – Alaptörvény. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.