Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Szociális munka mesterképzési szak

Szakigazgató: Darvas Ágnes, egyetemi docens

A szociális munka mesterszak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik már meglévő alaptudásukra építve képesek a szociális munka gyakorlatában korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására, megfelelő rálátással bírnak ezek rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére. A képzés lényege az ismeretek integrálása, egy-egy választott terület dilemmáinak, kihívásainak elméleti és gyakorlati szempontú feldolgozása által. 

A képzés során a hallgatók interaktív módon, kis létszámú csoportokban, kollegiális légkörben mélyítik el tudásukat, saját projekteket hoznak létre és vitatnak meg, és ezek végrehajtásához segítséget is kapnak. 

A szociális munka mesterszak támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban működnek együtt.  Használható tudást, gyakorlati és fejlődési lehetőséget kínál. 

A szociális munka mesterszakon végzettek mind a kutatásban, mind a szakpolitika formálásban, mind az oktatásban helytállnak. Olyan szakemberekké válnak, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlatok megvalósítására, változások menedzselésére, valamint a szakon szerzett ismeretek, tapasztalatok és az ezek mentén megfogalmazott javaslatok igazgatásba és döntéshozatalba történő becsatornázására. Jó eséllyel találnak munkát az állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatási és közigazgatási intézményeknél.

Felvételi információk

Szak

szociális munka (MNÁ, MNK, MLÁ és MLK), budapesti képzési helyen

2018-ban először szombathelyi képzési hellyel is meghirdetjük MLÁ és MLK formában
A PÓTFELVÉTELI KERETÉBEN KIZÁRÓLAG BUDAPESTI, LEVELEZŐ KÉPZÉST HIRDETÜNK.

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali és levelező tagozat

Jelentkezési határidő

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 6-ig, csak önköltséges képzésre

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont

  • A jelentkező a szóbeli vizsgán 0-99 pontot érhet el, amit a felvételi bizottság a szóbeli napján állapít meg a kutatási-szakmai terv és a szóbeli felelet alapján.
  • A felveteli@tatk.elte.hu címre küldhetik meg kutatási-szakmai tervüket 2018. május 6-áig.
  • A kutatási-szakmai tervben, amely ideális esetben 5-600 szó terjedelmű, a jelentkező mutasson be egy problémát, jelenséget, amelyben a mesterképzés folyamán elméleti – kutatási - gyakorlati ismereteinek elmélyítését tervezi.
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 21. (kedd)
4000 Ft / vizsga 
A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükre 2018. augusztus 17-ig értesítjük. 

Önköltség

300 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma
Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.07.30.