Szociális munka mesterképzési szak

Szakigazgató: Darvas Ágnes, egyetemi docens

A szociális munka mesterképzés alapvető célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik tudatosan elkötelezik magukat a demokrácia, a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. Képesek a korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására a szociális munka gyakorlatában, megfelelő rálátással bírnak azok rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére. Az autonómiára való képesség kibontakoztatását tartják legfőbb hivatásuknak. A képzéstől olyan szakemberek megjelenését várjuk, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlat megvalósítására, valamint az itt szerzett ismeretek, tapasztalatok és azok mentén született javaslatok igazgatásba és döntéshozásba történő becsatornázására. A képzés során a hallgatóknak interaktív módon, kis létszámú csoportokban dolgozva nyílik lehetőségük a képzés ismeretanyagának hasznosítására, saját projektek kidolgozására és végrehajtására. A mesterképzés támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban történő együttműködésére. A végzettek az állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatási és közigazgatási intézményeknél eséllyel találhatnak munkát.

Felvételi információk

Szak

szociális munka (MLÁ és MLK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

levelező tagozat

Jelentkezési határidő

2017. november 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont

  • A jelentkező a szóbeli vizsgán 0-99 pontot érhet el, amit a felvételi bizottság a szóbeli napján állapít meg a kutatási-szakmai terv és a szóbeli felelet alapján.
  • A felveteli@tatk.elte.hu címre küldhetik meg kutatási-szakmai tervüket 2017. december 10-ig.
  • A kutatási-szakmai tervben, amely ideális esetben 5-600 szó terjedelmű, a jelentkező mutasson be egy problémát, jelenséget, amelyben a mesterképzés folyamán elméleti – kutatási - gyakorlati ismereteinek elmélyítését tervezi.
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2018. január 4-5.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

300 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma
Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.10.30.