Szociális munka mesterképzési szak

Szakigazgató: Darvas Ágnes, egyetemi docens

A szociális munka mesterképzés alapvető célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik tudatosan elkötelezik magukat a demokrácia, a társadalmi igazságosság és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. Képesek a korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására a szociális munka gyakorlatában, megfelelő rálátással bírnak azok rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére. Az autonómiára való képesség kibontakoztatását tartják legfőbb hivatásuknak. A képzéstől olyan szakemberek megjelenését várjuk, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlat megvalósítására, valamint az itt szerzett ismeretek, tapasztalatok és azok mentén született javaslatok igazgatásba és döntéshozásba történő becsatornázására. A képzés során a hallgatóknak interaktív módon, kis létszámú csoportokban dolgozva nyílik lehetőségük a képzés ismeretanyagának hasznosítására, saját projektek kidolgozására és végrehajtására. A mesterképzés támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban történő együttműködésére. A végzettek az állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatási és közigazgatási intézményeknél eséllyel találhatnak munkát.

Felvételi információk

Szak

szociális munka (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali tagozat

Jelentkezési határidő

2017. február 15.

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

(Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.)

Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/regiszt.aspx weboldalon tud regisztrálni. A kérvény a https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ weboldalon tölthető ki. Aki 2016-ban jelentkezett, és a kérelmet még nem töltötte ki, a felvételi behívóval együtt e-mailben azonosítót és jelszót is kap legkésőbb május elején.

Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt. Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

  • hátrányos helyzet
  • halmozottan hátrányos helyzet
  • fogyatékosság
  • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

2017. május 29. - június 9.
4000 Ft / vizsga (A befizetés módjáról a behívóval együtt küldünk tájékoztatást.)

Önköltség

300 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

 Szóbeli vizsga irodalma

  • Bugarszki Zsolt: A mentális problémák felépülés alapú megközelítése Esély 2013/5
  • Csoba Judit: Szolgáltatás vagy társadalmi kontroll Esély 2014/3
  • Kiss Bernadett A mentálhigiénés segítő munka szerepe a rossz egészségi állapotú hajléktalan személyek körében Esély 2015/5
  • Liliana Sousa – Carla Eusebio: Amikor a sokproblémás szegények mítoszai találkoznak a jóléti szolgáltatások mítoszaival. Esély, 2009.3.
  • Robert Walker: A szegénység szégyene Esély 2016/3Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.01.13.