Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szak

Szakigazgató: Kövér-Van Til Ágnes, egyetemi docens

A Társadalmi nemek tanulmánya (Gender Studies) mesterképzés társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris program, melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások elméletileg megalapozott és szisztematikus módszertani apparátussal történő probléma-orientált vizsgálata áll. A mesterképzés kurzusai különböző tudományterületek oldaláról adnak fogalmi és gyakorlati megalapozást ahhoz, hogy a diákok az egymást keresztbe metsző társadalmi egyenlőtlenség-rendszerek (pl. kor, osztály, etnicitás, szexualitás stb.) mentén a társadalmi nemek szempontját fókuszba állító tudást tárjanak fel és ezt felhasználva képesek legyenek különféle szakmai megoldási javaslatokat, terveket felvázolni. A képzés során az általános és átfogó elméleti alapok elsajátítása mellett különös figyelmet fordítunk a társadalmi nemi egyenlőtlenségek magyarországi és kelet-közép-európai megjelenési formáira, a régióspecifikus magyarázatokra, elméletekre, megközelítésekre. A mesterszakos kurzusok oktatóinak sokféle diszciplínát átfogó háttere, és az egyetem karai közti együttműködés a garanciája a színvonalas és tartalmas képzésnek.

Felvételi információk

Szak

társadalmi nemek tanulmánya (MNÁ és MNK)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali

Jelentkezési határidő

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 6-ig, csak önköltséges képzésre

Jelentkezés módja

a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelemebe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai és az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont (a szóbeli felvételi bizottság 0-30 pontot ad a kutatási tervre és 0-69 pontot a szóbeli feleletre)
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):
 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

Szóbeli vizsga ideje és díja

PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus 21. (kedd)
4000 Ft / vizsga 
A jelentkezőket a felvi.hu-n megadott email címükön 2018. augusztus 17-ig értesítjük.

Önköltség

270 000 Ft / félév

Képzési idő

4 félév

Felvételi követelmények

(1) Rövid kutatási terv benyújtása 2018. május 6-áig (felveteli@tatk.elte.hu címre). A kutatási tervben, amely ideális esetben 5-600 szó terjedelmű, a jelentkező mutasson be egy problémát, amelyet a jelenlegi hazai társadalmi nemi egyenlőtlenségek témakörében kutatásra érdemesnek tart, és amellyel mesterképzése alatt szívesen foglalkozna.

A kutatási terv elkészítéséhez segédlet elérhető itt.


(2) Szóbeli felvételi vizsga irodalma

Kötelező irodalom:
 1. Dr. Adamik Mária (2012): Bevezetés a szociálpolitika nem szerinti értelmezésébe. In uő. (szerk.) Bevezetés a szociálpolitika nem szerinti értelmezésébe. „Gendering Social Policy”. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar. 6-23.
 2. Giddens, Anthony (2008): Szexualitás és társadalmi nem. In uő.: Szociológia. Budapest: Osiris. 340-375.
 3. Takács Judit (szerk.) (2011): Homofóbia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan.
 4. Waylen, Georgina (2003): Társadalmi nem, feminizmus és az állam: áttekintés. In Randall, Vicky – Georgina Waylen (szerk.): A társadalmi nem, politika és az állam. Budapest: Jószöveg. 13-34.
Választható irodalom (a jelentkező szabadon választ az alábbi listából kettőt, teljes könyvek vagy folyóiratszámok esetében tetszőleges fejezetet vagy tanulmányt):

 1. Connell, Raewyn (2012): A maszkulinitás társadalmi szervezettsége. In uő. Férfiak. Eltűnő szerepek. Budapest: Noran Libro. 105-129.
 2. Juhász Borbála (szerk.) (2014): A nőtlen évek ára. A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989-2013. Budapest: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség.
 3. Kay, Rebecca (szerk.) (2007). Gender, Equality and Difference During and After State Socialism, New York: Palgrave Macmillan.
 4. Replika (2014): 85-86. Nem-ezis: körkép a kortárs hazai genderkutatásokról. (Szerk.: Kormos Nikolett)
 5. Spivak, Gayatri Chakravorty (1996): Szóra bírható-e az alárendelt? Helikon, 42(4): 450–484.
 6. TNTeF (Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat) 5(1), 2015. május: A feminista kutatás és oktatás távlatai Magyarországon.Kötelező kurzusok

 • Társadalmi nemek szociálpszichológiája 1.
 • Bevezetés a feminista irodalom- és kultúraelméletekbe
 • A nemek szociológiája
 • Társadalmi nemek a pszichológiai elméletekben
 • Antidiszkrimináció és emberi jogok a társadalmi nemek perspektívájából
 • Testelméletek és testtörténetek
 • Társadalmi nemek szociálpszichológiája 2.
 • Férfikutatások
 • Társadalmi nemek a szakpolitikákban 1.
 • Társadalmi nemek a szakpolitikákban 2.
Szabadon választható
 • Feminista filozófia
 • Társadalmi nemek az irodalomtörténetben
 • Társadalmi nemek az oktatásban
 • Gendernyelvészet
 • Aktuális genderkérdések a hazai és nemzetközi közbeszédben
 • Interkultúra és társadalmi nemek
 • Társadalmi nemek és szexualitások a társadalomtörténetben
 • Nem és karrier
 • Társadalmi nemek és etnicitás
 • Társadalmi nemek a médiában
 • Szexuális kisebbségek
 • Globális perspektívák a társadalmi nemek tudományában
Gyakorlati modul
 • Kvantitatív kutatásmódszertan
 • Kvalitatív kutatásmódszertan
Szakmai gyakorlat
 • Szakmai gyakorlat 1.
 • Szakmai gyakorlat 2.
 • Szakmai gyakorlat - kísérőszeminárium
Szakdolgozati modul
 • Szakdolgozati felkészítő - Tanulmányírás
 • Szakdolgozati kutatószeminárium 1.
 • Szakdolgozati kutatószeminárium 2.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.07.30.