Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Irányelvek

Az ELTE Társadalomtudományi Kara a társadalomtudományok teljes spektrumában kíván az oktatás és kutatás országos és nemzetközi szinten kiemelkedő szereplője lenni. Tudományos munkájában a társadalomtudományi, természettudományi és gazdaságtudományi megközelítés együttes jelenlétére és szintézisére törekszik, egyaránt támogatja a tudományos és professzionális tevékenységet. Fenn kívánja tartani a társadalomtudományokra jellemző társadalomkritikai nézőpontot. A kar mindennapi működésében toleranciát és nyitottságot valósít meg. Kívánatosnak tartja a sokszínűséget, tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az emberi jogokat. A döntéseket nyílt vita után, az érdekkiegyenlítés szempontjait alkalmazva hozza meg. Méltányos esélyt biztosít minden munkatársának és hallgatójának a tudományos, illetve szakmai előmenetelre. Működésével a magyar felsőoktatás modernizációja számára kíván mintát mutatni.

A Társadalomtudományi Kar megalakulása óta eltelt tíz évben az egyetem egyik legdinamikusabban fejlődő, legmodernebb karává vált. Beágyazódott az egyetem egészébe, működési rendje kialakult. Sikeresen átállt a bolognai rendszerű képzésre, olyan széles spektrumú társadalomtudományi képzési palettát sikerült kialakítania, amely vonzó a továbbtanulást fontolgató diákok számára, nagy az érdeklődés az itt működtetett szakok iránt.

Annak érdekében, hogy az oktatási- valamint a munkaerőpiac változó igényeihez minél jobban tudjon a TáTK alkalmazkodni, de egyúttal a tudományos teljesítményekhez szükséges műhelyek kialakulását, stabilitását is lehetővé tegye, a képzések nem egyetlen intézethez vagy tanszékhez kapcsolódnak, hanem azokat a kar egésze nyújtja.

TáTK Intézményfejlesztési Terv 2012-2015  | MAB Intézményakkreditáció 2014 - ELTE TáTK Önértékelés  | Az ELTE TáTK a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditációs határozatának javaslataira reflektáló kari intézkedési terve  | Beszámoló az ELTE Társadalomtudományi Kara - a MAB észrevételeire reflektáló - 2016. júliusi intézkedési tervének teljesüléséről

 

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.06.08.