Információk elsőéveseknek

Köszöntő

Dékáni köszöntő

Kapcsolat

Az elsőéves hallgatók a beiratkozás alkalmával (az alábbi időpontok szerint) kapnak választ a kérdéseikre, további kérdéseikkel pedig a kari Tanulmányi Hivatalhoz fordulhatnak.

Információk a TáTK Gólyatáborról itt találhatóak.
Információk az egyetemi szolgáltatásokról, első lépésekről az egyetemen az ELTE felvetteknek szóló oldalán.
Facebook csoportok a tanulmányaikat megkezdő (elsőéves) hallgatók számára

Első évfolyamok beiratkozása - 2017/18-as tanév 1. félév

A beiratkozás helyszíne: ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A, Konferencia terem (-1.75, alagsor).
Információk a 2017/2018-as tanév rendjéről és a központi egyetemi évnyitó időpontjáról

Szak Időpont Terem
alkalmazott közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS 2017. szeptember 4. (hétfő) 14:00 óra
1117 Bp.,
Konferencia terem (-1.75)

közgazdasági elemző MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 4. (hétfő) 14:00 óra

nemzetközi tanulmányok ALAPKÉPZÉS (névsor első fele, vezetéknév: A-tól K betűig)
2017. szeptember 5. (kedd) 10:00 óra
nemzetközi tanulmányok ALAPKÉPZÉS (névsor második fele, vezetéknév: L-től V betűig)
2017. szeptember 5. (kedd) 13:00 óra
szociológia ALAPKÉPZÉS (névsor első fele, vezetéknév: A betűtől Kiss-ig)
2017. szeptember 6. (szerda) 10:00 óra,  
délután kötelező egyetemi alapozó kurzus 13:00-14:00 óráig (csoportbontásról és teremről személyes üzenetet kapnak Neptunon keresztül)
KARI TANÉVNYITÓ 2017. szeptember 6. (szerda) 12:30 óra

szociológia ALAPKÉPZÉS (névsor második fele, vezetéknév: Ko-tól Z betűig)

2017. szeptember 6. (szerda) 13:00 óra, 
délelőtt kötelező egyetemi alapozó kurzus 11:00-12:00 óráig (csoportbontásról és teremről személyes üzenetet kapnak Neptunon keresztül)

szociológia MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 6. (szerda) 15:00 óra

humánökológia MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 7. (csütörtök) 10:00 óra

1117 Bp.,
Konferencia terem (-1.75)
survey statisztika MESTERKÉPZÉS

2017 szeptember 7. (csütörtök) 10:00 óra

társadalmi nemek tanulmánya MESTERKÉPZÉS

2017 szeptember 7. (csütörtök) 10:00 óra

kulturális antropológia MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 7. (csütörtök) 13:00 óra

nemzetközi tanulmányok MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 7. (csütörtök) 13:00 óra

szociális munka ALAPKÉPZÉS 2017. szeptember 8. (péntek) 9:00 óra
közösségi és civil tanulmányok MESTERKÉPZÉS

2017 szeptember 8. (péntek) 12:00 óra

szociálpolitika MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 8. (péntek) 12:00 óra

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MESTERKÉPZÉS

2017. szeptember 8. (péntek) 14:00 óra

1117 Bp.,
Konferencia terem (-1.75)


A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, csak a beiratkozás után lehet a hallgatói jogviszonyt szüneteltetni („halasztani”).

Hallgatói jogviszony igazolást csak a tényleges beiratkozás után állíthatunk ki, legkorábban 2017. szeptember 11-én, erről a beiratkozáskor adunk tájékoztatást.

Információk speciális szükségletű (fogyatékkal élő) hallgatók számára

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap (=szakkezdési nyilatkozat) és mellékletei
 • TAJ-kártya (eredeti és fénymásolat), amely a társadalombiztosítási azonosító jelet (9 jegyű) tartalmazza
 • Adókártya, (eredeti és fénymásolat), amely az adóazonosító jelet (10 jegyű) tartalmazza
 • 1 db fénykép: 4x4 cm-es fekete-fehér vagy színes igazolványkép
 • személyigazolvány (eredeti és fénymásolat)
 • lakcímkártya (eredeti és fénymásolat)
 • nem magyar állampolgárságú hallgató esetén útlevél (eredeti és fénymásolat) + tartózkodási engedély (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: középiskolai bizonyítvány (eredeti és fénymásolat), ha felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak
 • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél (eredeti és fénymásolat)
 • meglévő nyelvvizsga bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • megítélt többletpontot igazoló okirat (eredeti és fénymásolat)

Önköltséges képzésre felvett hallgatókra vonatkozó információk

Az önköltség mértéke a 2017/18. tanévben

Alapképzések
 • alkalmazott közgazdaságtan, nemzetközi tanulmányok és szociológia alapképzés: 250 000 Ft/félév
 • szociális munka alapképzés: 220 000 Ft/félév
Mesterképzések
 • humánökológia, kisebbségpolitika (magyar nyelven), közösségi és civil tanulmányok, kulturális antropológia, nemzetközi tanulmányok, survey statisztika, szociológia mesterképzés: 270 000 Ft/félév
 • szociális munka, szociálpolitika és közgazdasági elemző mesterképzés: 300 000 Ft/félév
 • egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) mesterképzés: 400 000 Ft/félév

Információk az önköltség befizetési módjáról

Befizetési határidő (HKR 470. §): Beiratkozáskor 50%-ot kell befizetni és igazolni, a fennmaradó 50%-ot pedig legkésőbb 2017. október 15-ig.

Csökkentésre / fizetési haladékra vonatkozó dékáni méltányossági kérvény kizárólag Neptunon keresztül adható be, a kérvények augusztus 28-tól érhetők el.

DIÁKHITEL2 segítségével történő önköltség teljesítés szándéka esetén beiratkozáskor a szerződés másolatának bemutatása szükséges, fizetési kötelezettség ilyen esetben a beiratkozáskor nincs.

Kreditátvitel

A szakos felvétel előtt megszerzett kreditek átvitele Neptunon keresztül kérhető 2017. szeptember 24-ig. (A kérvény 2017. augusztus 28-tól lesz elérhető.) A kérvényhez hiteles tematikát és teljesítés-igazolást is fel kell tölteni.Kelt: Budapest, 2017. július 17.
ELTE TáTK Tanulmányi Hivatal

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.08.22.