Erasmus+ oktatói mobilitási pályázat (2016/17)

erasmus kép

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2016/2017. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A pályázatokat a kari nemzetközi irodába (7.35) kell benyújtani 2016. április 29-ig.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2016/2017. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.

A pályázat tárgya:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 2016/2017. tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 8 hétnél (az oktatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele).

Mire pályázhatnak az oktatók?
Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazók utazási támogatást is kapnak. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.
Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus+ programban:
  • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
  • aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;
  • akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
  • akinek tanszéke / intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat.
A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a Társadalomtudományi Kar oktatói a nemzetközi irodába (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi Tömb, 7.35), Csukovits Balázs (nemzetközi munkatárs) részére adják le, legkésőbb 2016. április 29-ig.

ELTE TáTK nemzetközi iroda - félfogadási idő:
hétfő: 10:00 - 12:00
kedd: 10:00 - 12:00
szerda: 12:00 - 14:00
csütörtök: 12:00 - 14:00

Szükséges dokumentumok:
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
  • kitöltött pályázati űrlap (alább található a kitöltendő dokumentum);
  • munkaterv (alább található a kitöltendő dokumentum);
  • partneregyetem meghívólevele, mely tartalmazza a partneregyetem nevét, a partner tanszék/intézet nevét, a tervezett kurzus címét, annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik, a kurzus megtartásának tervezett időpontját, és a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre);
  • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési / tartózkodási engedély másolata.
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

Pályázati űrlap letöltése (oktatói Erasmus 2016/17)  | Munkaterv oktatók számára  | A támogatás összege (melléklet)

A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül a Kar által felállított szakmai bizottság bírálja el.

Bírálati szempontok és pontrendszer (TáTK)

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: www.elte.hu/erasmus).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari nemzetközi iroda áll rendelkezésre.

2016. március

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2016.03.24.