Erasmus+ személyzeti mobilitási pályázat (2016/17)

Erasmus plus web

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2016/2017. tanévi Erasmus+ személyzeti mobilitási programban való részvételre. A pályázatokat a kari nemzetközi irodába (7.35) kell benyújtani 2016. április 29-ig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2016/2017. tanévi Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:
Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerezését támogassa.

A pályázat tárgya:
A mobilitás keretében a támogatott partneregyetemen, oktatási intézményben szakmai továbbképzésben vehet részt az ottani jó gyakorlatok átvétele érdekében. A továbbképzés időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 8 hétnél (az időtartamba az utazási napok nem számítanak bele). A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra adunk pénzügyi támogatást. 

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak ösztöndíj és utazási költség támogatásban részesülhetnek. Az ösztöndíj összege célország és időtartam alapján differenciált. A 2016/2017. tanévi ösztöndíj összegeket a mellékletben közöljük. Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéb kiegészítő források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra is.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:
 • főállású alkalmazott;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvány vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása szükséges. A nyelvtudást a kari nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes is igazolhatja),
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.
Az ELTE központi egységeiben és karain az alábbi területen dolgozó munkatársak pályázhatnak:
 • az Oktatási Igazgatóság és a tanulmányi osztályok munkatársai,
 • kari központi adminisztratív szervezeti egységek munkatársai,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák.
A 2016/2017. tanévben várhatóan 30-40 fő mobilitása támogatható az ELTE-n.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a Társadalomtudományi Kar oktatói a nemzetközi irodába (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi Tömb, 7.35), Csukovits Balázs (nemzetközi munkatárs részére adják le, legkésőbb 2016. április 29-ig.

ELTE TáTK nemzetközi iroda - félfogadási idő
hétfő: 10:00 - 12:00
kedd: 10:00 - 12:00
szerda: 12:00 - 14:00
csütörtök: 12:00 - 14:00

Szükséges dokumentumok:
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
 • kitöltött pályázati űrlap (alább található a kitöltendő dokumentum);
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv (maximum 1,5 oldal terjedelemben), mely tartalmazza:
  • a fogadó fél nevét és címét,
  • a tervezett tevékenység leírását,
  • a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát,
  • a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét,
  • a közvetlen munkahelyi vezető nevét, aláírását. 
Amennyiben a fogadó fél és a tervezett program a pályázat beadásának időpontjában még nem áll rendelkezésre, akkor a mobilitás célját elegendő a pályázati űrlapon megadni, munkaterv leadása egyelőre nem szükséges.

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

Pályázati űrlap letöltése (személyzeti Erasmus 2016/17)  | A támogatás összege (melléklet)

A benyújtott pályázatok elbírálása: 
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül a kar / szervezeti egység által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság felé. 

Bírálati szempontok és pontrendszer (TáTK)

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus+ mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A beérkezett javaslatok összesítését követően előterjesztés készül a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság felé, és a Bizottság dönt a támogatottak személyéről és az egyéni támogatási összegekről. A támogatott pályázókkal az Egyetem támogatási szerződést köt.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari nemzetközi iroda áll rendelkezésre.

2016. március

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2016.03.24.