Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Erasmus+ személyzeti mobilitási pályázat (2017/18)

erasmus logo

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ személyzeti mobilitási programban való részvételre. A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.35) kell benyújtani 2017. április 12-e 14 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:
Az Erasmus + képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében egyénileg, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A pályázat tárgya:
A képzési célú mobilitás keretében pályázható az Európai Unió programországainak* bármely olyan intézménye, mely az adott munkatárs tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó képzést nyújt (konferenciák nem pályázhatók). Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes munkatársak az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményében és/vagy egyéb releváns képzést nyújtó intézményben folytatják ösztöndíjas képzési tevékenységüket, melynek támogatott időtartama egységesen öt nap lehet, amibe az utazási napok nem számíthatók bele.

*EU tagállamok+Norvégia, izland, Liechtenstein, Macedónia és Törökország

Erasmus+ partneregyetemek listája (személyzeti mobilitáshoz)

A munkatársak nem csak a fent felsorolt intézményekbe pályázhatnak továbbképzésre, hanem bármely programországban található olyan intézménybe, amely a munkaköréhez szorosan kapcsolódó tréninget szervez és arról igazolást állít ki a résztvevőnek.

A partneregyetemek által szervezett nemzetközi munkatársak képzését célzó rendezvények ("staff week"-ek): http://staffmobility.eu/staff-week-search
Képzési célú mobilitás esetén konferencia részvétel nem támogatható!

Mit tartalmaz a támogatás:
A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi képzési tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. A napi megélhetési átalányösszegen kívül a kiutazók egyszeri utazási támogatásban is részesülnek. Az útiköltség támogatás az ELTE Budapesti címe, és a fogadó fél intézmény székhelye közötti távolság alapján kerül kiszámításra. Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi. Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjösszegek, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:

Erasmus+ napidíj

Az utazási támogatás összege:

Erasmus+ utazási tám

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az Erasmus + képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE adminisztratív állományában dolgozó főállású munkatársak vehetnek részt. (Pl.: kari hivatalok munkatársai, kari központi adminisztratív szervezeti egységek munkatársai, informatikusok, könyvtárosok, tanszéki adminisztrátorok, nemzetközi ügyintézők, nemzetközi koordinátorok)
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • aki főállású munkatársa az intézménynek
 • aki a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be és nyertesség esetén vállalja a tevékenység megvalósítását
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós tevékenységet mobilitása során
A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.35) kell benyújtani 2017. április 12-e 14 óráig.

ELTE TáTK Nemzetközi Iroda - félfogadási idő
hétfő: 10:00 - 12:00
kedd: 10:00 - 12:00
szerda: 12:00 - 14:00
csütörtök: 12:00 - 14:00

Mit kell benyújtani a pályázathoz?
 • kitöltött pályázati űrlap
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” mely tartalmazza:
  • a partneregyetem /fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható a külföldi intézmény fogadókészségét igazolandó);
 • szakmai önéletrajz
  • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési / tartózkodási engedély másolata
! Amennyiben a fogadó fél és a tervezett program a pályázat beadásának időpontjában még nem áll rendelkezésre, akkor elegendő a mobilitás célját és a motivációt a pályázati űrlapon megadni, a partneregyetem meghívólevele egyelőre nem szükséges.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari Nemzetközi Iroda áll rendelkezésre.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.03.24.