Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Erasmus+ oktatói mobilitási pályázat (2017/18)

erasmus mobilitás logó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre. A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.35) kell benyújtani 2017. április 12-e 14 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.

A pályázat tárgya:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 2017/2018-as tanévre és adott oktatási szakterületre érvényes kétoldalú megállapodással (Erasmus+ Inter-Institutional Agreements) rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet.

Az oktatási mobilitás során támogatott időtartam 5 nap, mely alatt 8 tanóra oktatási tevékenység megvalósítása kötelező. (Az oktatás időtartamába az utazási napok nem számíthatók bele). Az elérhető célintézményekről a Nemzetközi Iroda munkatársai tudnak bővebb felvilágosítást adni.

Erasmus+ partneregyetemek listája (oktatói mobilitáshoz)  | ISCED kódok (oktatói mobilitáshoz)

Mire pályázhatnak az oktatók?
Az Erasmus+ keretében az oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához.

Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.
A napi megélhetési átalányösszegen kívül a kiutazók egyszeri utazási támogatásban is részesülnek. 

Az útiköltség támogatás az ELTE budapesti címe és a fogadó fél intézmény székhelye közötti távolság alapján kerül kiszámításra.
Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.

Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem oktatója, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjösszegek, a következőképp alakulnak:

Erasmus+ napidíj

Az utazási támogatás összege:

Erasmus+ utazási tám

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitásban az ELTE
 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói vehetnek részt, továbbá aki
 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat.
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek megbízási szerződéssel, úgy mind a pályázati időszakra és sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolni szükséges megbízási szerződésének másolt példányát.
A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.35) kell benyújtani 2017. április 12-e 14 óráig.

ELTE TáTK Nemzetközi Iroda - félfogadási idő:
hétfő: 10:00 - 12:00
kedd: 10:00 - 12:00
szerda: 12:00 - 14:00
csütörtök: 12:00 - 14:00

Mit kell benyújtani a pályázathoz?
 • kitöltött pályázati űrlap
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza:
  • a partneregyetem / fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges).
  • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.
A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari Nemzetközi Iroda áll rendelkezésre.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.03.24.