Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Az Országyűlés elnöke pályázatot hirdet gyakornoki programban való részvételre

Országgyűlési Hivatal

Országgyűlés elnöke - immár tizenhatodik alkalommal - a 2017/ 2018-as tanévben is meghirdette egyetemi és főiskolai hallgatók részére gyakornoki programban való részvételre vonatkozó pályázatát.

Program

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék az Országgyűlés hivatali szervezetét és működését, és közvetlen betekintést nyerjenek a törvényalkotási folyamat részleteibe.
A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozaton vesznek részt, amelyen részletesen megismerik az Országgyűlés, a bizottságok, a frakciók és az Országgyűlés Hivatalának munkáját. Vendégként részt vesznek a plenáris ülésen, a bizottsági üléseken, a bizottsági elnöki értekezleten és a Házbizottság ülésén. A
program második felében látogatást tesznek - többek között - a Köztársasági Elnöki
Hivatalban, az Állami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságon, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában, a Miniszterelnökségen, valamint az Országgyűlés különböző szervezeti egységeiben gyakorlati feladatokat látnak el.

A programban 14 hallgató vesz részt 2017 októberétől 2018 márciusáig.

A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege

  • fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 35 OOO Ft
  • vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 50 OOO Ft

A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján történik. A munkaszerződés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Pályázati feltételek

1. A pályázónak 2017 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal
kell rendelkeznie

  • biztonság- és védelempolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi igazgatási, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, politológiai vagy nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok valamelyikének legalább a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy
  • nemzetközi tanulmányok, politikai szakértő, politikatudomány, közigazgatási, európai és nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, nemzetbiztonsági, közgazdasági elemző, közgazdálkodási és közpolitikai vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakok valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
  • jogász - egységes, osztatlan - szakon legalább az 5. és legfeljebb a 8. félévében.

2. A jelentkezőnek havi 20 órás - elsősorban csütörtöki napokra tervezett - munkavégzést kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában.

3. A hallgatói jogviszony fennállásának igazolása.

4. A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék vezetőjének ez irányú kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlag igazolása minden esetben kötelező, amelyre a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott igazolás szolgál.

5. Oktatói ajánlólevél csatolása.

6. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

  • a pályázó rövid fényképes önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,
  • egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott területe.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent A Házszabályon túl című előadás-sorozaton vaió rendszeres részvétel.
A pályázatot a következő címre kérjük küldeni: Dr. Bárány Tibor törvényhozási főigazgató-helyettes, Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3., osztondijas-parl@parlament.hu. A pályázatokat postai úton és elektronikusan is szükséges megküldeni.

Határidő: 2017. szeptember 6.

A pályázattal kapcsolatban dr. Bősi Ferencnél, a bosi.ferenc@parlament.hu e-mailcímen lehet érdeklődni.

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekbó1 álló bizottság értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséról. A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) is közzétételre kerül.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.07.18.