Választható informatika specializáció ELTE hallgatóknak

elte logó

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre, egyéves informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2017 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2017. május 19-ig lehet a pályázatokat benyújtani az info@inf.elte.hu e-mail-címen.

Kiknek ajánljuk?
"Ajánljuk mindenkinek, aki valamilyen témában kutatásokat folytat, szakdolgozatot, disszertációt, TDK pályázatot ír és nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. Meg fogsz lepődni, hogy az informatikai problémamegoldás hányféle területen alkalmazható a régészettől a jogon és a nyelvészeten át a társadalomtudományokig, nem is beszélve a sok adattal, mérési eredménnyel dolgozó természettudósokról. A specializáció fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének, értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére. Megtanulják tudományterületük objektumait adatokkal leírni, ezeket tipizálni, strukturálni, adatokból információt kinyerni. Megismerik a számítógépes világ hardver és szoftver eszközeit, ezek hatékony felhasználási módjait a gyakorlatban. Képesek lesznek egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

Végezetül ajánljuk a specializációt azoknak is, akik egyszerűen csak kíváncsiak és úgy gondolják, jó szórakozás lenne saját mobil applikációt fejleszteni, vagy honlapot készíteni profi módon.

A pályázati anyag tartalma:
  • motivációs levél;
  • a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditekről;
  • hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
  • kredittúlfutási igazolás az alapkarról (a TH igazolása után a Dékáni Hivataltól - alább a részletek)
TáTK-s menetrend:
A hallgató a TáTK Tanulmányi Hivatal által aláírt, elvégzett kreditekről szóló teljesítés-igazolással együtt adhatja le a cikk végéről letölthető (TáTK-s) túlfutási igazolást a Dékáni Hivatalban. A dékáni aláíráshoz legkésőbb 2017. május 17-ig lehet leadni a papírt aláírásra (7.90-es szoba).

Részletes információk az ELTE Informatikai Kar oldalán

Letölthető mellékletek - TáTK-s dékáni nyilatkozat sablonnal

  • hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról (2017)
  • kredittúlfutási igazolás az alapkarról (TáTK-s verzió - dékáni nyilatkozat)


  • Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.04.01.