Az ELTE tankönyv- és jegyzettámogatási pályázati felhívása (2017)

TáTK logó

Az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsa - az ELTE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer 93. § (8), valamint a 119. § (1) bekezdés alapján - pályázatot hirdet a 2017. évi tankönyv- és jegyzettámogatás odaítélésére.

Információk a kari eljárásrenddel kapcsolatban

Kik pályázhatnak?
A TáTK teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói.

Mire lehet pályázni?
A TáTK tudományos és oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan digitális vagy nyomtatott tananyag, jegyzet, illetve egyéb kiadvány előállítására nyújtható be pályázat. A Kar oktatói igényelhetnek támogatást elektronikus vagy papír alapú
  • jegyzet,
  • tankönyv,
  • szöveggyűjtemény,
  • könyv,
  • CD-ROM,
  • vagy más oktatási segédanyag kiadására.
A kiadáshoz kapcsolódó költségeket csak bér vagy megbízási díj formájában lehet tervezni. A nyomdai és egyéb költségekről az Eötvös Kiadó tud tájékoztatást adni.

Az elbírálás során előnyt élveznek az oktatásban közvetlenül felhasználható, hiánypótló angol és magyar nyelvű digitális és nyomtatott előrehaladott állapotban lévő (90-100%) tananyagok.
A nyertes hozzájárul, hogy a támogatott kiadványban szerepeljen a Kar logója és az, hogy a mű az ELTE TáTK támogatásával jelent meg. 

ELTE TáTK pályázati adatlap letöltése (2017)  | Gyakori kérdések és válaszok (ELTE dokumentum)

A rangsorolási űrlapot a Kar tölti ki, ezért nem kell beadni a pályázóknak. A költségvetési tervet szintén a Kar segít elkészíteni a pályázóknak, ezért csak az alapvető információkat kérjük feltüntetni a kari pályázati adatlap megfelelő részében.)

Pályázat benyújtása:
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot és a kiadvány kéziratát Molnár Tamásnak kérjük elküldeni a tamas.molnar@tatk.elte.hu e-mail címre, a levél tárgyát és az adatlapot a következőképpen formázva:
„ELTE jegyzetpályázat 2017 – pályázó neve”

A kari beadási határidő: 2017. október 2., délelőtt 10 óra.

Kérdés esetén kérjük forduljanak Molnár Tamáshoz a fenti e-mail címen vagy a 6440-es telefonmelléken.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.03.30.