Ösztöndíjas lehetőséget hirdet a Politikatörténeti Alapítvány mesterszakosok és doktoranduszok számára

A Politikatörténeti Alapítvány pályázatot ír ki a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében (PTI TEM) való részvételre és tudományos publikációk elkészítésére. A Műhely célja a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz való hozzájárulás.

Az ösztöndíjas egy interdiszciplináris tudományos közösség és műhely részeként részt vesz a PTI TEM működésében, használhatja az Intézet erőforrásait és szakmai segítséget kap kutatásához. Az ösztöndíj két kategóriában kerül kiírásra. A leendő ösztöndíjas öt hónapra kap ösztöndíjat 2017 szeptembere és 2018 januárja között.

Az ösztöndíjas időszak során az ösztöndíjat elnyert vállalja:

  • A PTI TEM munkájában való folyamatos közreműködést.
  • Viták, konferenciák lebonyolításának, megszervezésének segítését.
  • Az 1. kategóriában egy darab egy ív terjedelmű; a 2. kategóriában egy darab 1,5-2 ív terjedelmű vagy két darab, egyenként 1 ív terjedelmű társadalomelméleti, társadalomkritikai tanulmány elkészítését, amelynek kapcsolódnia kell a PTI TEM-ben folyó kortárs társadalomelméleti, globalizációelméleti és demokráciaelméleti, baloldali és kritikai nézőpontú kutatási témákhoz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

Az ösztöndíj kategóriáinak leírása, valamint a pályázat benyújtásának feltételei, és minden további információ az Alapítvány honlapján.
Az érdeklődőknek sikeres pályázást kívánunk!

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.15.