Új Nemzeti Kiválóság Program - ösztöndíj hallgatóknak, fiatal kutatóknak

Magyarország címere

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a doktori képzésre most jelentkező hallgatók is.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:
5 hónap (2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy 2018. február 1. – 2018. június 30.), illetve 10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.).
Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja a hallgatói jogviszony létesítés hónapjának első napja.

A pályázatok benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2017. június 6.

Az Új Nemzeti Kiválóság Programra a TáTK-n tanuló vagy ide jelentkezett pályázni kívánókat értesítjük, hogy 'a fogadó intézmény szándéknyilatkozata' (letölthető az elte.hu/unkp oldalról) dokumentumokat szükséges leadni a TáTK Dékáni Hivatalában (Északi Tömb, 7.90). A dokumentumokat munkaidőben, hétköznap 9-17 óra között, pénteken 9-14 óra között vesszük át.
  • A május 26-a péntekig leadott nyilatkozatok május 29-e hétfőn 12 órától átvehetők a Dékáni Hivatalban
  • A május 31-e szerdáig leadott nyilatkozatokat június 1-je csütörtök 12 órától átvehetők a Dékáni Hivatalban
  • A június 2-a péntekig leadott nyilatkozatok június 6-a kedden 12 órától átvehetők a Dékáni Hivatalban.

A szándéknyilatkozat aláírásra való leadásához szükséges:

  • alap- és mesterszakos hallgatóknak a Tanulmányi Hivatalban a szakos tanulmányi előadóktól igényelhető, tanulmányi eredményekről szóló igazolás;
  • PhD hallgatóknak egy hasonló tartalmú igazolás, melyet Kucsera Katalin állít ki;
  • a TáTK-ra még nem felvett, de már ide jelentkezett hallgatók előző tanulmányi eredményeiket az utolsó két középiskolai félév bizonyítványának hiteles másolatával tanúsíthatják;
  • a pályázat ideje alatt graduális képzésben résztvevők számára kitöltött, témavezető által aláírt témavezetői befogadó nyilatkozat leadása is szükséges.

Ezen túl, a teljes pályázati anyag mellékelése nem szükséges a szándéknyilatkozat aláírásra való leadásához.

Az aláírt szándéknyilatkozat 2017. május 30-tól munkaidőben vehető át szintén a Dékáni Hivatalban (7.90).

Az ÚNKP-pályázattal az Emberi Erőforrások Minisztériumából kaptuk a következő információkat (posztdoktori pályázatok esetén releváns):
-A Minisztérium a közérdekű önkéntes szerződést nem fogadja el, mint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt.
-Az oktatói megbízási szerződést elfogadja a Minisztérium. Ezzel kapcsolatban a Pályázati Útmutató nem ír elő alsó határt, megfelel a részmunkaidős oktatói megbízási szerződés is, de a jogviszonynak folyamatosnak kell lennie és legalább 2017. június 30-ig kell tartania.

A pályázati kiírások kitöltendő mellékletei:

Kérjük a pályázni szándékozókat, hogy kövessék a kari honlapot és az ELTE honlapját az újabb információkért.

Részletek és dokumentumok az ELTE vonatkozó oldalán.

Pályázati kiírás - alapképzés (PDF)  | Pályázati kiírás - mesterképzés (PDF)  | Tudományági besorolás doktori hallgató, doktorjelölt, fiatal oktató, kutató pályázó esetén (PDF)  | Témavezetői befogadó nyilatkozat graduális képzésben résztvevők számára (docx)

 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.19.