Kari pályázat oktatóknak kutatási, szakmai tevékenységek támogatására (2017 ősz)

Az ELTE Társadalomtudományi Kara belső pályázatot hirdet kutatási és szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 millió Ft. A pályázat részben az EFOP 3.6.3. "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg. Beadási határidő: 2017. október 5.

Pályázati adatlap letöltése (2017 ősz)  | Pályázati kiírás letöltése (2017 ősz)


A pályázók köre

A Kar PhD hallgatói, valamint teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói.


A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk:
A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a szükséges mellékleteket pdf-ben csatolva elektronikus úton kell Molnár Tamásnak a tamas.molnar@tatk.elte.hu email címre megküldeni. Az elektronikus levél tárgyában a “kari pályázat 2017 ősz”, és a pályázó neve szerepeljen.

Beadási határidő: 2017. október 5. A leadás után beérkezett pályázatokat nem fogadjuk be.


A pályázat elnyerésének feltétele, hogy a támogatásból megvalósuló tevékenységet a Kar a döntést követő 45 napon belül kötelezettségvállalásba tudja venni. Ez azt jelenti, hogy eddig az időpontig legalább a megrendelésnek meg kell történnie, tehát utazás esetén ismerni kell a kiutazás dátumát és meg kell rendelni az utazást és a szállást.


Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlap 4. pontjában ki kell fejteni a téma rövid, egy oldalas tartalmi összefoglalását, és a pályázattal megvalósuló tevékenység kari hasznosulását.

Témakörök:

1. Külföldi és belföldi tudományos konferenciákon való részvétel

E témakör keretein belül a Kar PhD hallgatói és oktatói kérhetnek elsősorban konferencia részvételi költségekre támogatást, amennyiben hazai vagy külföldi konferencián tart előadást. Támogatás az utazás, szállás és regisztrációs költségre, valamint napidíjra – külföldre 40 euró/nap – kérhető. Nem feltétel, hogy a konferencián tartott előadáshoz kapcsolódó tanulmány is megjelenjen, de elbíráláskor előnyt jelent a szervezők által elfogadott absztrakt bemutatása.


2. Rövid külföldi tanulmányutak, közös szakmai munka

E témakör keretében a Kar oktatói kérhetnek támogatást kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítására, erősítésére, a külföldi partnerintézményekkel, szervezetekkel való együttműködésre, közös kutatásokra, oktatásra, pályázatokra való felkészülésre.
A támogatás fordítható: a kiutazás, a szállás, valamint napidíjra – külföldre 40 euró/nap – költségeire. Az időtartam általában néhány nap.


3. Jegyzet- és könyvkiadás
Jegyzet- és könyvkiadásra nem lehet jelen felhívás keretében pályázni. Erre a célra az egyetemi keretből igényelhető támogatás. A jegyzettámogatási pályázat évente egyszer kerül kiírásra.  Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az egyetemi jegyzetpályázaton azoknak a kiadványoknak ítéltek meg támogatást, amelyek már előrehaladott állapotban – 70-80%-os készültségi fok – kerültek benyújtásra.

Általános információk

 • Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet.

 • Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, mert a megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Ezért javasoljuk, hogy a pályázat beadása előtt egyeztessenek Molnár Tamással [tamas.molnar@tatk.elte.hu] vagy a Gazdasági Hivatallal.

 • A megpályázott összeg mértékének meghatározásánál érdemes figyelembe venni, hogy a bérek, megbízási díjak esetében a bruttó bért 22% járulék terheli, étkezés esetében a bruttó összegre 50% reprezentációs járulékot kell fizetni. Ezeket a költségeket a költségtervben szerepeltetni kell.

 • A pályázati forrásból csak dologi költségek és személyi költségek fizethetők. Nagy értékű, 200 000 forint feletti – eszközök beszerzésére nem fordítható a támogatás. Számlás kifizetések tervezése előtt szükséges a közbeszerzési kötelezettségről előzetesen tájékozódni a Gazdasági Hivatalban.

 • Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak a központosított közbeszerzés keretén belül a 21/2016. (IX. 28.). számú kancellári körlevélben szabályozott módon szerezhető be. Jelentősen változott az eljárás, mindenki tájékozódjon a pályázat beadása előtt!

 • A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 30 napon belül rövid szöveges beszámolót kérünk készíteni és eljuttatni a tamas.molnar@tatk.elte.hu címre. Konferenciarészvétel esetén kérjük a beszámolóhoz mellékelve a konferencia-absztraktot, a ppt-diasort, vagy a megírt előadást. Külföldi tanulmányút, közös szakmai munka esetén kérjük, a partnerintézménnyel való megbeszélés alapján elkészült együttműködési jelentést mellékelni.

 • A nyertes pályázónak a támogatott program megvalósítása során fel kell tüntetnie, hogy a projekt az ELTE TáTK támogatásával valósult meg. Beilleszthető logót, feliratokat vagy más arculati elemeket Molnár Tamástól kérhetnek.


A pályázatok elbírálása


A beérkezett pályázatokat a kar tudományos bizottsága véleményezi, rangsorolja, mely alapján a dékán dönt a támogatásról és annak mértékéről. A döntés meghozatalakor a bizottság és a dékán az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e a pályázat.
 • Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból.
 • Konferencia-részvétel támogatásának feltétele, hogy a pályázó tartson előadást a konferencián, előnyt jelent, ha a pályázó a konferenciaszervezők által már elfogadott absztrakttal jelentkezik.
 • Fűződik-e kari érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez.
 • Korábban részesült-e a pályázó támogatásban és ha igen, annak milyen produktív eredményei lettek ((pl. nemzetközi kapcsolatfelvétel, cikk, órai tananyag kibővítése, PhD disszertáció vagy habilitációs írás fejlesztése, stb.), érdemben beszámolt-e a végzett tevékenységről.
 • A pályázó tudományos munkássága a kategóriájához képest (tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár) az elmúlt 5 évben.
 • A pályázó aktivitása az ELTE-n (pl. milyen olyan plusz tevékenységeket végzett, amikért nem kap pénzt, stb.)
 • A pályázat mennyire segítené a pályázó szakmai előremenetelét vagy az általa tanított kurzusokat.
 • A megpályázott esemény szakmai presztízse (pl. konferencia, a folyóirat vagy tanulmánykötet, ahol a cikk megjelenne)
 • Reális-e a költségvetés.
 • A megpályázott összeg mértéke a teljes kiosztható kerethez képest.


Sikeres pályázást kívánunk!

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.12.20.