Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Pályázati felhívás az MNB kiválósági ösztöndíjra

A Magyar Nemzeti Bank és az Eötvös Loránd Tudományegyetem között létrejött megállapodás alapján a 2017/2018. tanévben MNB kiválósági ösztöndíjban részesülhet
– az alkalmazott közgazdaságtan alapszakon tanulmányokat folytató hallgatók közül 2 fő
– a biztosítási és pénzügyi matematika, valamint a közgazdasági elemző mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 2 fő.
Az ösztöndíj mértéke: 30.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember-június hónapokra).

Jelentkezési feltételek:

Azon alkalmazott közgazdaságtan, biztosítási és pénzügyi matematika, illetve közgazdasági elemző hallgatók pályázhatnak, akik
a) tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2017/2018. tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek,
b) a szakon legalább két félévre bejelentkeztek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
c) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
d) a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga 4,00-nél jobb, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.

– Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve köztársasági ösztöndíjban részesült hallgató.
– Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2017/2018. tanév azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az ELTE egy, az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakán folytatja.
– Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem jogosult a tavaszi féléves ösztöndíj támogatásra, ha a 2017/2018. tanév őszi félévében nem szerzett legalább 25 kreditet, valamint ha a felvett tárgyai közül akár egyet nem teljesített.
– Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

A pályázatok benyújtása

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap az alábbi címről tölthető le:

MNB kiválósági ösztöndíj adatlap letöltése

A pályázatot a hallgató szakja szerinti Kar Tanulmányi Hivatalában a hivatalvezetőnek kell leadni. (Az ELTE TáTK-n Vékony Edit tanulmányi hivatalvezetőnek, a 6.56 szobában.) A pályázat leadásakor benyújtandó:
a) a részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap
b) a pályázati adatlapra beírt eredmények dokumentumai (eredeti igazolások)
c) a mellékleteket felsoroló adatlap
d) teljesítésigazolás (leadáskor mellékeli a TáTK TH)

A Bíráló Bizottság egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel a hallgatót.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29. (péntek) 12:00 óra

A pályázat elbírálása
A pályázatról egy erre a célra létrehozott Bíráló Bizottság dönt, melynek tagjai a TáTK és a TTK oktatási dékánhelyettese, a TáTK HÖK és a TTK HÖK elnöke által delegált 1-1 hallgatói képviselő, valamint az Egyetem oktatási igazgatója.

MNB kiválósági ösztöndíj – pontszámítási tájékoztató


Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.09.25.