Az ELTE TáTK kari pályázata kevésbé fejlett régiókban szervezett terepgyakorlat finanszírozására

A terepgyakorlat finanszírozását a kar által nyert EFOP 3.4.3-as pályázat teszi lehetővé.

Terveink szerint 2019/2020-as tanévvel bezárólag vagy a forrás kimerüléséig minden félévben meghirdetjük.

A terepgyakorlatokat a pályázat tartalmi előírásai szerint kevésbé fejlett régiókban kell szervezni, helyi társadalmi problémákra reflektálva. Az önkormányzattal vagy más helyi érintett szervezettel felvéve a kapcsolatot, a terepkutatás végén az eredményekről nekik beszámolva.

A kar képzési programjainak kapcsolatfejlesztése érdekében, az interdiszciplinaritás jegyében javasoljuk annak megfontolását, hogy a szervezők 2-3 hallgatói helyet tartsanak fenn ugyanazon a képzési szinten, de más szakon hallgató, érdeklődő hallgatók számára, és ennek tényét tüntessék fel a pályázatban.

Pályázhatnak: szakigazgatók a hozzájuk tartozó szak 2017/18-as tanév II. félévében meghirdetett kurzusához/kurzusaihoz kapcsolódó terepgyakorlattal. Pályázni Kocsis Szilvia projektasszisztensnél lehet a szilvia.kocsis@tatk.elte.hu címen,  határidő 2017. november 20. A pályázati beszámoló számára a terepgyakorlat és annak eredményeinek tartalmi ismertetésén kívül kérni fogjuk jelenléti ívvel és fényképekkel igazolni a gyakorlat megtörténtét. 

Pályázható költségek:
  • szállásköltség oktatóknak és diákoknak (5000 Ft/fő-ben maximálva)
  • útiköltség oktatóknak
  • útiköltség hallgatóknak akkor, ha a terepgyakorlat NEM szakmai gyakorlatként valósul meg.
A szakmai gyakorlatként megvalósuló terepgyakorlat hallgatói útiköltségének finanszírozására rendelkezésre áll a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) félévente kiírt pályázata, ennek kiírását is csatoltuk tájékoztatásként. Fontos tudni: a hallgatóknak kell önállóan pályázni erre, a pályázat évente kétszer, január 15-ig és augusztus 15-ig kerül kiírásra. A KÖB keretének esetleges kimerülése esetén az EFOP átvállalja a diákok (vonatjeggyel stb. igazolt) utaztatásának költéségét is.

A pályázatban a fentieknek megfelelően  a terepgyakorlathoz tartozó kurzus nevét  és oktatóját, a gyakorlat helyszínét, tematikáját, tervezett létszámát és költségtervét kérjük megadni. A szállás- és utazási költségek tervezésekor, amennyiben igény mutatkozik rá, a Gazdaság Hivatal  dolgozói  készségesen nyújtanak felvilágosítást. Nyertes pályázatok esetében pedig a megvalósítás előtt mindenképpen szükséges egyeztetni a GH munkatársaival az éppen aktuális szabályokról.

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.10.20.