Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Kari pályázat oktatóknak kutatási, szakmai tevékenységek támogatására (2018 tavasz)

Az ELTE Társadalomtudományi Kara belső pályázatot hirdet kutatási és szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 2,2 millió forint, amelyből a beérkezett pályázatok részleges vagy teljes támogatására nyílik lehetőség. A pályázat részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg.

A pályázók köre

A Kar PhD hallgatói, valamint teljes-, illetve részállású oktatói és kutatói.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a szükséges mellékleteket pdf-ben csatolva elektronikus úton kell Molnár Tamásnak a palyazat@tatk.elte.hu e-mail címre megküldeni. A levél tárgyában a “kari pályázat 2018 tavasz” és a pályázó neve szerepeljen.

Benyújtási határidő: 2018. március 1., 24:00 óra
A határidő után beérkezett pályázatokat nem fogadjuk be!

A pályázatban tervezett tevékenységnek 2018. szeptember 30-áig meg kell valósulnia. Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet (ld. lent).

Témakörök

1.    KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL
E témakör keretein belül a Kar PhD hallgatói és oktatói kérhetnek elsősorban hazai vagy külföldi konferencia-részvételi költségekre támogatást, amely utazás-, szállás- és regisztrációs költségre, valamint napidíjra – külföldre 40 euró/nap – használható fel. Nem feltétel, hogy a konferencián tartott előadáshoz kapcsolódó tanulmány is megjelenjen. Az elbíráláskor előnyt jelent a szervezők által elfogadott absztrakt bemutatása.
2.    RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK, KÖZÖS SZAKMAI MUNKA
E témakör keretében a Kar oktatói kérhetnek támogatást kétoldalú oktatási és tudományos együttműködések kialakítására, erősítésére a külföldi partnerintézményekkel, szervezetekkel való együttműködésre, közös kutatásokra, oktatásra, valamint pályázati felkészülésre.
A támogatás a néhány napos kiutazások utazási, szállás, valamint napidíj – külföldre 40 euró/nap – költségeire fordítható. 

Általános információk

  • Kérjük, a költségvetés tervezésénél megfelelő gondossággal járjanak el, mert a megítélt támogatási összeg utólagos emelésére nincs lehetőség. Javasoljuk, hogy a pályázat beadása előtt egyeztessenek a Gazdasági Hivatal munkatársaival vagy Molnár Tamással [palyazat@tatk.elte.hu].
  • Kérjük, hogy a PhD hallgatók a konzulensük ajánlását is mellékeljék pályázatukhoz.
  • A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 15 napon belül rövid, legfeljebb egy oldalas szöveges beszámolót kérünk készíteni és eljuttatni a palyazat@tatk.elte.hu címre. Konferencia részvétel esetén kérjük a beszámolóhoz mellékelni a ppt-diasort vagy a megírt előadást és a konferencia-absztraktot. Külföldi tanulmányút, közös szakmai munka esetén a partnerintézménnyel való megbeszélés alapján elkészült együttműködési jelentést is kérjük mellékelni.
Amennyiben a pályázó nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének: A beszámoló hiánya feltüntetésre kerül a későbbi Kari pályázati adatlapjain és ezen pályázók az elbíráláskor pontlevonásban részesülnek.

A beszámolóval együtt a mellékelt „ESZA” kérdőívet is kérjünk kitöltve és aláírva eljuttatni Molnár Tamáshoz. A kérdőívben kért adatok megadása nem kötelező, amennyiben a pályázó ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük hogy írjanak egy erre vonatkozó megjegyzést a kérdőívre és írják alá a a dokumentumot. A projekt azonosítója: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007.

Kérjük tartsák szem előtt, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a felhívás alján feltüntetett arculati elemek használata minden kapcsolódó anyagon kötelező: a diasoron, a beszámolón, az együttműködési jelentésen, stb. Az angol és magyar nyelvű logók, formanyomtatványok – Word sablonok, PPT sablonok – letölthetőek a következő linkről: LINK vagy Molnár Tamástól kérhetőek.

Kérjük továbbá a pályázathoz kapcsolódó anyagokon a következő magyar vagy angol nyelvű szöveg feltüntetését:
„A program az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” támogatásával valósul meg.”
„This project was supported by the EU-funded Hungarian grant EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007”

A megpályázott összeg mértékének meghatározásánál kérjük figyelembe venni, hogy a bérek, megbízási díjak esetében a bruttó bért 19,5% járulék, catering esetében a bruttó összeget 50% reprezentációs járulék terheli. Ezeket a költségeket a költségtervben is szerepeltetni kell.

A pályázati forrásból csak dologi költségek és személyi költségek fizethetők. Nagy értékű – 200 000 forint feletti – eszközök beszerzésére nem fordítható a támogatás. Számlás kifizetések tervezése előtt szükséges a közbeszerzési kötelezettségről előzetesen tájékozódni a Gazdasági Hivatalban.
Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállás és utazás csak központosított közbeszerzéssel igényelhető. 

A pályázatok elbírálása

A döntés várható időpontja: 2018. március 26.
A beérkezett pályázatokat a kar Tudományos Bizottsága véleményezi, rangsorolja, mely alapján a Dékán dönt a támogatásról és annak mértékéről. A döntés meghozatalakor a Bizottság és a Dékán az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
1)    A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e a pályázat.
2)    Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból.
3)    Reális-e a költségvetés.
4)    A megpályázott összeg mértéke a teljes kiosztható kerethez képest.
5)    Konferencia-részvétel támogatásának feltétele, hogy a pályázó tartson előadást a konferencián és előnyt jelent, ha a pályázó a konferenciaszervezők által már elfogadott absztrakttal jelentkezik.
6)    Fűződik-e kari érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez.
7)    Korábban részesült-e a pályázó támogatásban és ha igen, annak milyen produktív eredményei lettek (pl.: nemzetközi kapcsolatfelvétel, cikk, órai tananyag kibővítése, PhD disszertáció vagy habilitációs írás fejlesztése, stb.), valamint érdemben beszámolt-e a végzett tevékenységről.
8)    A pályázó tudományos munkássága a beosztásához képest (tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár) az elmúlt 5 évben.
9)    A pályázó aktivitása az ELTE-n (pl.: milyen olyan plusz tevékenységeket végzett, amiért nem részesült honoráriumban stb.)
10)    A pályázat mennyire segítené a pályázó szakmai előremenetelét vagy az általa tanított kurzusokat.
11)    A megpályázott tevékenység szakmai presztízse (pl.: konferencia, folyóirat vagy tanulmánykötet ahol a cikk megjelenne).

Sikeres pályázást kívánunk!

Felhívás  | Adatlap  | Kérdőív
Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.02.14.