Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Fegyelmi és Etikai Bizottság

Feladatköre

A Bizottság állást foglal a kar oktatóit, kutatóit, munkatársait és hallgatóit érintő etikai kérdésekben. A Bizottsághoz a Kar minden dolgozója és hallgatója panasszal fordulhat. A Bizottság a dékán kérésére a Hallgatói Követelményrendszer előírásai alapján közreműködik fegyelmi vizsgálatok folytatásában.

A Fegyelmi és Etikai Bizottság Etikai Tanácsa jár el az ELTE Etikai Kódex előírásait megsértő egyetemi polgárral szemben.

Összetétele

A Bizottság összetétele: elnök, elnökhelyettes, 1 oktató-kutató, (a 3 oktató-kutató tag egyike a szociális képzésből), 2 oktató-kutató póttag, 2 hallgató, 4 hallgatói póttag (1 tagot és 2 póttagot az EHÖK kari részönkormányzata, 1 tagot és 2 póttagot a kari doktorandusz képviselet delegál).

Elnöke jelenleg: Salát Orsolya

Az Etikai Tanács öttagú. Elnökét, 2 oktató-kutató tagját, valamint 2 oktató-kutató póttagját a Kari Tanács választja meg, 1 hallgató tagját és póttagját az EHÖK kari részönkormányzata és a kari doktorandusz képviselet együttesen, 1 „az oktatást-kutatást támogató alkalmazottakat valamint a szolgáltató egységek munkatársait képviselő” tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2016.05.06.