Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Habilitációs Bizottság

Feladatköre

Feladat- és határkörét az egyetemi és kari Habilitációs Szabályzat rögzíti.

Összetétele

A Bizottság összetétele: elnök, 4 oktató/kutató.

Elnöke: Vokó Zoltán

Tagjai: Majtényi Balázs (ELTE TáTK oktató), Székelyi Mária (ELTE TáTK professor emerita), Kovách Imre (Debreceni Egyetem), Lengyel György (Budapesti Corvinus Egyetem)

Karunkon habilitált oktatók
Név Cím Év

2017

2017

2017

Schleicher Nóra

2017

2017

2017

2016

2016

Demszky Alma

2016

2016

2016

A szociális biztonsághoz való jog védelme az Alkotmányban és az Alaptörvényben

2015

A kulturális rétegződés eróziója: individualizáció, életstílus-klaszterek, mindenevés

2014

Oksági következtetés az empirikus szociológiai kutatásban:
alternatív fogalmi megközelítések

2014

Krémer Balázs

A halál a legegyenlőbb dolog az életben, hisz mindannyian egyszer meghalunk … avagy: Társadalmi egyenlőtlenségek a halálozásban

2014

A magyarországi zsidók identitása empirikus vizsgálatának új lehetőségei és eredményei

2013

Az interakciós rend. Erwing Goffman élete és munkássága: előzetes áttekintés

2013

A közlegelők tragédiája és elkerülési lehetőségei, avagy hogyan módosíthatunk az emberi bioszféra-átalakítás hátterében húzódó kulturális közvetett tényezőkön?

2013

Evolúciós elméletek a kortárs szociológiában

2013

A diszkrimináció fogalmi kereteinek újragondolása és a tipikus diszkriminációs formák

2012

Bognár Bulcsú

A társadalmi kirekesztettség a funkcionalista hagyományokban

2012

Dávid Bea

Kapcsolathálózati kutatások Magyarországon

2012

Dupcsik Csaba

A romák és a bűnözés

2012

Albert Fruzsina

Barátságok alakulása

2011

Balog Iván

Politikai hisztéria, politikai egyensúly

2011

A generikus gyógyszerfelhasználás és a költség-hatékonysági elv kapcsolódása
a gyógyszertámogatási rendszerekben

2011Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.03.27.