Jegyzet és Tankönyv Bizottság

Feladatköre

Feladata az egyetemi SzMSz II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) alapján a hallgatóknak nyújtható támogatások biztosítása, véleményformálás a kari jegyzet- és tankönyv ügyekben.

Összetétele

A Bizottság összetétele: elnök (oktató/kutató), valamint 6 oktató/kutató (intézetenként 1-1 fő), 2 hallgató (EHÖK kari részönkormányzata könyvtár- és jegyzetbiztosa, valamint még egy képviselője).

Elnöke jelenleg: Rényi Ágnes

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2016.04.19.