Tudományos Bizottság

Feladatköre

A Bizottság véleményt nyilvánít szaklétesítésről és indításról, kutatási projektekről, egyetemi tanári és docensi, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói, kutató professzori pályázatokról és kinevezésekről, magántanári, címzetes egyetemi tanári és docensi címek adományozásáról, valamint minden olyan kérdésről, amelyben a Kari Tanács és dékán állásfoglalást kér.

Összetétele

A Bizottság összetétele: elnök, 6 oktató/kutató, 1 hallgató. A Bizottság munkáját 1 titkár segíti, akit a dékán jelöl ki.

Elnöke jelenleg: Gecser Ottó

Az egyetemi tanári pályázatok értékelési elvei az ELTE TáTK-nPortálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2018.04.23.