Kari stratégia

Küldetés

Az ELTE Társadalomtudományi Kara a társadalomtudományok teljes spektrumában kíván az oktatás és kutatás országos és nemzetközi szinten kiemelkedő szereplője lenni. Tudományos munkájában a társadalomtudományi és természettudományi megközelítés együttes jelenlétére és szintézisére törekszik, egyaránt támogatja a tudományos és professzionális tevékenységet. Fenn kívánja tartani a társadalomtudományokra jellemző társadalomkritikai nézőpontot. A kar mindennapi működésében toleranciát és nyitottságot valósít meg. Kívánatosnak tartja a sokszínűséget, tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az emberi jogokat. A döntéseket nyílt vita után, az érdekkiegyenlítés szempontjait alkalmazva hozza meg. Méltányos esélyt biztosít minden munkatársának és hallgatójának a tudományos, illetve szakmai előmenetelre. Működésével a magyar felsőoktatás modernizációja számára kíván mintát mutatni.

A Társadalomtudományi Kar megalakulása óta eltelt tíz évben az egyetem egyik legdinamikusabban fejlődő, legmodernebb karává vált. Beágyazódott az egyetem egészébe, működési rendje kialakult. Sikeresen átállt a bolognai rendszerű képzésre, olyan széles spektrumú társadalomtudományi képzési palettát sikerült kialakítania, amely vonzó a továbbtanulást fontolgató diákok számára, nagy az érdeklődés az itt működtetett szakok iránt.

Annak érdekében, hogy az oktatási- valamint a munkaerőpiac változó igényeihez minél jobban tudjon a TáTK alkalmazkodni, de egyúttal a tudományos teljesítményekhez szükséges műhelyek kialakulását, stabilitását is lehetővé tegye, a képzések nem egyetlen intézethez vagy tanszékhez kapcsolódnak, hanem azokat a kar egésze nyújtja.

A TáTK határozott törekvése, hogy az ELTE egyik intézményeként ne csak a múltra legyen büszke, hanem a jövőbe is tekintsen. Ennek záloga a sikeres bekapcsolódás az európai felsőoktatási térségbe. Ennek érdekében az előttünk álló négy évben bővítjük az idegen nyelvű képzési kínálatot, hiszen ezen múlik az is, hogy sikerül-e a kart magas színvonalú, multikulturális, befogadó szervezetté formálni.

TáTK Intézményfejlesztési Terv 2012-2015  | Beszámoló a Kiváló - Kutató Egyetemi pályázati elszámoláshoz  | MAB Intézményakkreditáció 2014 - ELTE TáTK Önértékelés

 

Az ELTE TáTK 2016-os minőségcéljai

A 2016-os kari minőségcélok meghatározása egy nagyobb folyamat, az ELTE 2016-2020-as minőségügyi programjának részét képezi.

A minőségcélok meghatározásánál a számonkérhetőséget fontosak tartottuk, ezért indikátorokat is csatoltunk a célok mellé. Ezek az indikátorok a kari működés szereplői számára is visszacsatolásként szolgálnak. Igyekeztük szem előtt tartani, hogy a kar működésének itt tárgyalt dimenzióinak összetettsége nem teszi lehetővé a leegyszerűsítést, de a túlzott adminisztratív terhet is szerettünk volna elkerülni. További szempont volt, hogy megvalósítható, reális célokat tűzzünk magunk elé, ugyanakkor a hosszabbtávú fejlődési irányokat is kijelöljük.

A kari minőségcélok megvalósulását a 2016-os év folyamán monitorozzuk és 2017-ben jelentésben közöljük ennek eredményét.

ELTE TáTK Minőségcélok 2016

 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.03.08.