Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Tehetségből fiatal kutató EFOP 363

Az ELTE Társadalomtudományi Kar részt vesz a "Tehetségből fiatal kutató" – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítójú projektben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Debreceni  Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel partnerségben benyújtott sikeres pályázata számára közel 1,8 milliárd forint támogatást ítélt meg. A projektben karunk mellett részt vesz az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, a két kar együtt közel 280 millió forintot fordíthat majd az alap- és mesterszakok, valamint a posztgraduális képzések fejlesztésre. A projekt intézményi szakmai vezetője Szabari Veronika. 

A 4+5 éves program átfogó célja a társadalomtudományi képzési terület kutatási, fejlesztési és innovációs potenciáljának, illetve eredményességének javítása a részt vevő egyetemek doktori iskoláinak fejlesztésén és a magasan képzett, kutatói kompetenciákkal felvértezett, produktív tudományos-kutatói utánpótlás biztosításán keresztül. Ennek érdekében a projekt három fontos célt kíván elérni:

- A Doktori Iskolákban a fokozatszerzések számának és a tudományos teljesítménynek a növelése, továbbá a kutatói utánpótlás szakmai felkészítése,

- A tudományos-kutatói utánpótlás biztosítása és a doktori programok létszámnövelése érdekében a tehetséges hallgatók tudományos tevékenységeinek támogatása,

- A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése céljából a kutatói közegek fejlesztése és a kapcsolatháló bővítése.

A projekt keretén belül megvalósuló tevékenységeink: 

A projekt nyitókonferenciája 

Országos adatelemző verseny 

"Csak egy jelet adok a gépnek? A digitális társadalom kihívásai" diákverseny http://tatk.elte.hu/digitalistarsadalom

Kari pályázat oktatóknak és PhD hallgatóknak kutatási, szakmai tevékenységek támogatására 

A Doktori Iskola 2017 évi évkönyve 

Media Challenges in Times of Crisis—Lecture by Professor Georgios Pleios

PhD hallgatóink a Kutatók Éjszakáján 2017-ben https://www.facebook.com/events/339054913226077/

 A projektről a többi egyetemen:

Corvinus

 

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.01.09.